Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosila kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu
Title in English Improvement of Rezekne City Nothern District Boiler House Efficiency by Replacing Fossil Heat Source with Renewable Energy Source
Department
Scientific advisor Marijans Valpēteris
Reviewer Aleksandrs Cars
Abstract Diplomprojektā tēma ir „Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumavotu” un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Filips Kukšinovs. Diplomprojektā analītiskā daļā tiek apskatīta AS „Rēzeknes siltumtīkli” esoša katlu māja Atbrīvošanas alejā 155A, kā arī esošās katlu mājas plānotās modernizācijas un jaunās šķeldas katlu mājas uzbūve, lai paaugstinātu katlu mājas efektivitāti un daļēji aizvietot fosila kurināmā izmantošanu ar atjaunojamu kurināmā veidu. Darba pētījuma daļā tiek aprēķināta iespēja modernizēt esošās akumulācijas tvertnes pieslēgumu un darbības principu, lai paaugstināt akumulācijas tvertnes siltumspēju, kā arī tiek izpētīti gāzes dzinēju turpmākie izmantošanas varianti pēc elektroenerģijas obligātā iepirkuma pabeigšanas. Pētījuma daļas rezultātus AS „Rēzeknes siltumtīkli” var izmantot turpmākai katlu mājas modernizācijai. Darbs sastāv no 73 lapaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 18 tabulām, 25 attēliem, 4 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 40 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosila kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu
Keywords in English Improvement of Rezekne City Nothern District Boiler House Efficiency by Replacing Fossile Heat Source with Renewable Energy Source
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 23.06.2020 13:46:12