Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Interaktīvas vides projektēšana lietotņu izstrādei
Nosaukums angļu valodā Development of Interactive Environment for Application Design
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Katrina Boločko
Recenzents LDI MIK lektors Henrihs Gorskis
Anotācija Diplomdarba mērķis ir izstrādāt interaktīvu projektēšanas vidi lietotņu izstrādei, ar kuras palīdzību varētu būt iespējams uzprogrammēt un atveidot dažādas interaktīvās lietotnes vai scēnas. Darba mērķu sasniegšanai tika veikti sekojoši soļi: • savākti un izpētīti vairāki literatūras avoti; • izpētīti projektēšanas vides pamatelementi • izstrādāta interaktīva projektēšanas vide lietotne izstrādei; • projektēšanas vides aprobācija izveidotajā interaktīva lietotne; • rezultātu apkopojums un novērtējums. Darba apraksts sastāv no piecām daļām: Pirmā daļa – Eksistējošās projektēšanas vides, kas satur teorētisko pārskatu par eksistējošam projektēšanas vidēm un to raksturlielumi. Otrā daļa – Projektēšanas vides pamatelementi, kas satur pārskatu par projektēšanas vižu pamatelementiem un labāko pamatelementu izvēle pamatojumu. Trešā daļa – Interaktīvas vides projektēšana, kas apraksta projektēšanas vides izstrādes procesu. Ceturtā daļa – Projektēšanas vides validācija, kas apraksta interaktīvas lietotnes izveides procesu, aprobācijas rezultātus un paveikto ātrdarbības testu rezultātu salīdzināšana ar citu interaktīvu projektēšanas vidi. Piektā daļa – Rezultāti un to novērtējums, kur apkopoti iegūti rezultāti un sniegts novērtējums.
Atslēgas vārdi PROJEKTĒŠANAS VIDE, INTERAKTĪVĀS LIETOTNES, ATVEIDOŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā DESIGN ENVIRONMENT, INTERACTIVE APPLICATIONS, RENDERING
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.06.2020 00:36:03