Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Interaktīvas vides projektēšana lietotņu izstrādei
Title in English Development of Interactive Environment for Application Design
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor Katrina Boločko
Reviewer LDI MIK lektors Henrihs Gorskis
Abstract Diplomdarba mērķis ir izstrādāt interaktīvu projektēšanas vidi lietotņu izstrādei, ar kuras palīdzību varētu būt iespējams uzprogrammēt un atveidot dažādas interaktīvās lietotnes vai scēnas. Darba mērķu sasniegšanai tika veikti sekojoši soļi: • savākti un izpētīti vairāki literatūras avoti; • izpētīti projektēšanas vides pamatelementi • izstrādāta interaktīva projektēšanas vide lietotne izstrādei; • projektēšanas vides aprobācija izveidotajā interaktīva lietotne; • rezultātu apkopojums un novērtējums. Darba apraksts sastāv no piecām daļām: Pirmā daļa – Eksistējošās projektēšanas vides, kas satur teorētisko pārskatu par eksistējošam projektēšanas vidēm un to raksturlielumi. Otrā daļa – Projektēšanas vides pamatelementi, kas satur pārskatu par projektēšanas vižu pamatelementiem un labāko pamatelementu izvēle pamatojumu. Trešā daļa – Interaktīvas vides projektēšana, kas apraksta projektēšanas vides izstrādes procesu. Ceturtā daļa – Projektēšanas vides validācija, kas apraksta interaktīvas lietotnes izveides procesu, aprobācijas rezultātus un paveikto ātrdarbības testu rezultātu salīdzināšana ar citu interaktīvu projektēšanas vidi. Piektā daļa – Rezultāti un to novērtējums, kur apkopoti iegūti rezultāti un sniegts novērtējums.
Keywords PROJEKTĒŠANAS VIDE, INTERAKTĪVĀS LIETOTNES, ATVEIDOŠANA
Keywords in English DESIGN ENVIRONMENT, INTERACTIVE APPLICATIONS, RENDERING
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 23.06.2020 00:36:03