Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu nanotehnoloģijas
Nosaukums Amorfo biominerālu paveida nanodaliņu sintēze un kristalizācija
Nosaukums angļu valodā Synthesis and crystallization of amorphous biomineral nanoparticles
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kārlis-Agris Gross
Recenzents Andris Anspoks
Anotācija Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par kalciju saturošiem savienojumiem dabā, par trīs amorfajām fāzēm - amorfo kalcija karbonātu, amorfo trikalcija fosfātu un amorfo karbonizēto hidroksilapatītu – un to struktūru, īpašībās un kristalizāciju. Apkopota arī informācija par nukleāciju un kristalizācijas iespējamajiem ceļiem. Apkopota informācija par nanopulveru raksturošanas metodēm atbilstoši standartos noteiktajām. Literatūras apskata veidošanai izmantotas interneta lapas un elektroniskās datu bāzes – Science Direct, Scopus un Springerlink. Analizēti informācijas avoti latviešu un angļu valodā no 1993. gada līdz 2019. gadam. Eksperimentālajā daļā veikta visu trīs amorfo fāžu pulveru sintēze, struktūras raksturošana, izmantojot XRD, FTIR, termiskā analīze, izmantojot DTA-TGA, EGA un optisko dilatometriju, kā arī detalizēta struktūras elementu analīze kristalizācijas posmā notiekošo izmaiņu detektēšanai ar SAXS un WAXS. Izveidots kristalizācijas salīdzinājums visām trīs fāzēm. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 74 lpp. Darbā iekļauti 38 attēli, 4 tabulas, 9 formulas un 68 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AMORFĀ FĀZE, KALCIJA KARBONĀTS, TRIKALCIJA FOSFĀTS, HIDROKSILAPATĪTS, KRISTALIZĀCIJA, RAKSTUROŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā AMORPHOUS PHASE, CALCIUM CARBONATE, TRICALCIUM PHOSPHATE, HYDROXYAPATITE, CRYSTALLIZATION, CHARACTERIZATION
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.06.2020 08:41:08