Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Nanotechnologies of Materials
Title in original language Amorfo biominerālu paveida nanodaliņu sintēze un kristalizācija
Title in English Synthesis and crystallization of amorphous biomineral nanoparticles
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kārlis-Agris Gross
Reviewer Andris Anspoks
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par kalciju saturošiem savienojumiem dabā, par trīs amorfajām fāzēm - amorfo kalcija karbonātu, amorfo trikalcija fosfātu un amorfo karbonizēto hidroksilapatītu – un to struktūru, īpašībās un kristalizāciju. Apkopota arī informācija par nukleāciju un kristalizācijas iespējamajiem ceļiem. Apkopota informācija par nanopulveru raksturošanas metodēm atbilstoši standartos noteiktajām. Literatūras apskata veidošanai izmantotas interneta lapas un elektroniskās datu bāzes – Science Direct, Scopus un Springerlink. Analizēti informācijas avoti latviešu un angļu valodā no 1993. gada līdz 2019. gadam. Eksperimentālajā daļā veikta visu trīs amorfo fāžu pulveru sintēze, struktūras raksturošana, izmantojot XRD, FTIR, termiskā analīze, izmantojot DTA-TGA, EGA un optisko dilatometriju, kā arī detalizēta struktūras elementu analīze kristalizācijas posmā notiekošo izmaiņu detektēšanai ar SAXS un WAXS. Izveidots kristalizācijas salīdzinājums visām trīs fāzēm. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 74 lpp. Darbā iekļauti 38 attēli, 4 tabulas, 9 formulas un 68 literatūras avoti.
Keywords AMORFĀ FĀZE, KALCIJA KARBONĀTS, TRIKALCIJA FOSFĀTS, HIDROKSILAPATĪTS, KRISTALIZĀCIJA, RAKSTUROŠANA
Keywords in English AMORPHOUS PHASE, CALCIUM CARBONATE, TRICALCIUM PHOSPHATE, HYDROXYAPATITE, CRYSTALLIZATION, CHARACTERIZATION
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.06.2020 08:41:08