Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums Stāstījums digitālajā laikmetā: video spēlēs Shadow of The Tomb Rider gadījumu izpēte un semiotiskā analīze
Nosaukums angļu valodā Narrative in the Digital Age: Case Study and Semiotic Analysis of the Video Game Shadow of The Tomb Rider
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Hramova
Recenzents Marina Platonova, Dr.philol., profesore
Anotācija Maģistra darba “Naratīvs digitālajā laikmetā: Video spēles Shadow of The Tomb Raider gadījuma izpēte un semiotiskā analīze” mērķis ir noskaidrot, kā stāstījums tiek konstruēts videospēlēs. Lai arī tehnoloģiju laikmets ir radījis inovatīvākus veidus kā patērētājiem piedzīvot stāstus, to izpēte akadēmiskajā vidē ir mazāk izplatīta. Pamatojoties uz augošo video-spēļu pieprasījumu, autoresprāt, ir nozīmīgi atklāt kā šī digitālā produkta tehniskie aspekti un forma ietekmē stāstījuma realizēšanos medijā. Maģistra darba autore pievērsīsies stāstījuma izpausmju attīstībai, analizējot naratīva diskursu un tā īpašības digitālo mediju kontekstā. Pētījumā tiek aprakstītas naratīva galvenās īpašības digitālajā vidē, koncentrējoties uz stāstījuma struktūru un interaktivitātes pamatelementiem videospēlēs. Visbeidzot, autore izmanto naratoloģijas, strukturālisma un semiotikas teorijas, kas veido bāzi empīriskajai analīzei, atklājot naratīva un spēles elementu mijiedarbību videospēlē Shadow of The Tomb Raider. Maģistra darbs satur 80 teksta lapas, 13 attēlus, 1 tabulu un 104 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Naratīvs, video spēles, interaktivitāte, digitālie mediji, masu kultūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Narrative, digital media, interactivity, video games, game studies, contemporary culture.
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2020 23:59:24