Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Stāstījums digitālajā laikmetā: video spēlēs Shadow of The Tomb Rider gadījumu izpēte un semiotiskā analīze
Title in English Narrative in the Digital Age: Case Study and Semiotic Analysis of the Video Game Shadow of The Tomb Rider
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Tatjana Hramova
Reviewer Marina Platonova, Dr.philol., profesore
Abstract Maģistra darba “Naratīvs digitālajā laikmetā: Video spēles Shadow of The Tomb Raider gadījuma izpēte un semiotiskā analīze” mērķis ir noskaidrot, kā stāstījums tiek konstruēts videospēlēs. Lai arī tehnoloģiju laikmets ir radījis inovatīvākus veidus kā patērētājiem piedzīvot stāstus, to izpēte akadēmiskajā vidē ir mazāk izplatīta. Pamatojoties uz augošo video-spēļu pieprasījumu, autoresprāt, ir nozīmīgi atklāt kā šī digitālā produkta tehniskie aspekti un forma ietekmē stāstījuma realizēšanos medijā. Maģistra darba autore pievērsīsies stāstījuma izpausmju attīstībai, analizējot naratīva diskursu un tā īpašības digitālo mediju kontekstā. Pētījumā tiek aprakstītas naratīva galvenās īpašības digitālajā vidē, koncentrējoties uz stāstījuma struktūru un interaktivitātes pamatelementiem videospēlēs. Visbeidzot, autore izmanto naratoloģijas, strukturālisma un semiotikas teorijas, kas veido bāzi empīriskajai analīzei, atklājot naratīva un spēles elementu mijiedarbību videospēlē Shadow of The Tomb Raider. Maģistra darbs satur 80 teksta lapas, 13 attēlus, 1 tabulu un 104 informācijas avotus.
Keywords Naratīvs, video spēles, interaktivitāte, digitālie mediji, masu kultūra
Keywords in English Narrative, digital media, interactivity, video games, game studies, contemporary culture.
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 18.06.2020 23:59:24