Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums “MCITY ASTRAS" biznesa centra energoefektivitātes paaugstināšanas koncepcija un atjaunojamo energoresursu izmantošanas stratēģija
Nosaukums angļu valodā Energy Efficiency Improvement Concept and Renewable Energy Strategy of “MCITY ASTRAS” Business Centre
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Antra Kundziņa, Fizikālās Enerģētikas institūts
Anotācija Maģistra darba temats: “MCITY ASTRAS” biznesa centra energoefektivitātes paaugstināšanas koncepcija un atjaunojamo energoresursu izmantošanas stratēģija. Maģistra darba autors: Raimonds Poga, RTU. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Pētnieks, Dipl. ing., Mg. oec. Jānis Zvirgzdiņš. Maģistra darbā tika pētīti potenciālie risinājumi “MCITY ASTRAS” biznesa centra energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, ņemot vērā virkni faktoru: ilgtspējīgas attīstības koncepta atbalstīšanas nepieciešamību, biroju sektora attīstības tendences, “MCITY ASTRAS” biznesa centra telpu mikroklimata neatbilstības un ar tām saistītu būtisku enerģijas izlietojumu, konkurētspējas paaugstināšanu, izmantojot atjaunojamo energoresursu potenciālu un samazinot elektroenerģijas patēriņu. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā maģistra darba autors veica ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējības analīzi, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu analīzi, padziļināti izpētot demogrāfiskās izmaiņas, CO2 un siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu, esošo situāciju Latvijā saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem, un veicot Latvijas nākotnes perspektīvu un izvirzīto mērķu analīzi. Otrajā daļā maģistra darba autors izpētīja ilgtspējīgas attīstības, ilgtspējības, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu teorētiskos aspektus, padziļināti aplūkojot ilgtermiņa stratēģijas, attīstības plānus un tiesisko regulējumu pasaulē, Eiropas Savienībā un Latvijā. Trešajā daļā maģistra darba autors novērtēja attīstības tendences biroju segmentā, veica “MCITY ASTRAS” biznesa centra elektroenerģijas patēriņa analīzi, izstrādāja energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumus vienlaicīgi ar telpu mikroklimata kvalitātes neatbilstību novēršanu un izanalizēja atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciālu. Maģistra darba beigās tika izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi par ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējas aspektiem, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozīmīgumu un “MCITY ASTRAS” biznesa centra potenciālo energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Darba kopējais apjoms ir 126 lappuses, tajā skaitā 19 tabulas, 26 attēli, 20 pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 88 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga attīstība, ilgtspējība, energoefektivitāte, elektroenerģija, saules aizsargplēves, āra žalūzijas, LED apgaismojums, atjaunojamie energoresursi, saules paneļi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable development, sustainability, energy efficiency, electric energy, solar protection films, outdoor blinds, LED lighting, renewable energy resources, solar panels.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 23:56:01