Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language “MCITY ASTRAS" biznesa centra energoefektivitātes paaugstināšanas koncepcija un atjaunojamo energoresursu izmantošanas stratēģija
Title in English Energy Efficiency Improvement Concept and Renewable Energy Strategy of “MCITY ASTRAS” Business Centre
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Jānis Zvirgzdiņš
Reviewer Antra Kundziņa, Fizikālās Enerģētikas institūts
Abstract Maģistra darba temats: “MCITY ASTRAS” biznesa centra energoefektivitātes paaugstināšanas koncepcija un atjaunojamo energoresursu izmantošanas stratēģija. Maģistra darba autors: Raimonds Poga, RTU. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Pētnieks, Dipl. ing., Mg. oec. Jānis Zvirgzdiņš. Maģistra darbā tika pētīti potenciālie risinājumi “MCITY ASTRAS” biznesa centra energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, ņemot vērā virkni faktoru: ilgtspējīgas attīstības koncepta atbalstīšanas nepieciešamību, biroju sektora attīstības tendences, “MCITY ASTRAS” biznesa centra telpu mikroklimata neatbilstības un ar tām saistītu būtisku enerģijas izlietojumu, konkurētspējas paaugstināšanu, izmantojot atjaunojamo energoresursu potenciālu un samazinot elektroenerģijas patēriņu. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā maģistra darba autors veica ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējības analīzi, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu analīzi, padziļināti izpētot demogrāfiskās izmaiņas, CO2 un siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu, esošo situāciju Latvijā saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem, un veicot Latvijas nākotnes perspektīvu un izvirzīto mērķu analīzi. Otrajā daļā maģistra darba autors izpētīja ilgtspējīgas attīstības, ilgtspējības, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu teorētiskos aspektus, padziļināti aplūkojot ilgtermiņa stratēģijas, attīstības plānus un tiesisko regulējumu pasaulē, Eiropas Savienībā un Latvijā. Trešajā daļā maģistra darba autors novērtēja attīstības tendences biroju segmentā, veica “MCITY ASTRAS” biznesa centra elektroenerģijas patēriņa analīzi, izstrādāja energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumus vienlaicīgi ar telpu mikroklimata kvalitātes neatbilstību novēršanu un izanalizēja atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciālu. Maģistra darba beigās tika izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi par ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējas aspektiem, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozīmīgumu un “MCITY ASTRAS” biznesa centra potenciālo energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Darba kopējais apjoms ir 126 lappuses, tajā skaitā 19 tabulas, 26 attēli, 20 pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 88 literatūras avotiem.
Keywords Ilgtspējīga attīstība, ilgtspējība, energoefektivitāte, elektroenerģija, saules aizsargplēves, āra žalūzijas, LED apgaismojums, atjaunojamie energoresursi, saules paneļi.
Keywords in English Sustainable development, sustainability, energy efficiency, electric energy, solar protection films, outdoor blinds, LED lighting, renewable energy resources, solar panels.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.06.2020 23:56:01