Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Teksta analīzes metodes tehnisko tekstu tulkošanā: tekstualitātes standarti
Nosaukums angļu valodā The Approaches to Text Analysis in Technical Translation: Standards of Textuality
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Marina Platonova
Recenzents Larisa Iļinska, Dr.philol., prof.
Anotācija Bakalaura darba "Teksta analīzes metodes tehnisko tekstu tulkošanā: tekstualitātes standarti" autore ir Lietišķās valodniecības institūta E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa studente Poļina Martinova. Bakalaura darbs pēta tekstualitātes standartu jēdzienu un funkcijas, pamatojoties uz dažādām teorijām. Bakalaura darbs ietver gan kontrastējošu, gan salīdzinošu analīzi par tekstualitātes standartiem un to izpausmēm avota un mērķa tekstos. Bakalaura darbs sastāv no šādām daļām: ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi, bibliogrāfija un pielikumi, ieskaitot terminu glosāriju. Teorētiskā daļa ietver analīzi par tēmu "Teksta analīzes metodes tehnisko tekstu tulkošanā: tekstualitātes standarti", kas ietver teorētisku pētījumu, kurā aplūkoti jēdzieni un definētas katra no septiņiem tekstualitātes standartiem, un praktisku daļu, kas satur Maikla Hadsona grāmatas "Uzņēmēja nogalināšana: kā finanšu parazīti un parādu verdzība iznīcina globālo ekonomiku" (2015) tulkojumu. Bakalaura darbs satur bibliogrāfiju, 24 grāmatas un raksti, 5 interneta avoti un 5 vārdnicas. Pielikumos ietilpst izvilkums no grāmatas, glosāriju kas satur 100 ekonomiskos terminus, kas ņemti no avota teksta un to iespējamiem analogiem krievu valodā, kā arī šo terminu definīciju.
Atslēgas vārdi teksts, tekstualitāte, tekstualitātes standarti
Atslēgas vārdi angļu valodā text, textuality, standards of textuality
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 20:11:15