Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Īres namu pārvaldīšanas koncepcija
Nosaukums angļu valodā Rental apartment house management concept
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Uzulēns
Recenzents Aivars Graikstis, nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir -“Īres namu pārvaldīšanas koncepcija”. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz teorētiskajiem materiāliem un zinātnisko literatūru izpētīt īres namu pārvadīšanas būtiskākos ar komercdarbību saistošos faktorus, analizēt ekonomiskos un finansiālos radītājus, likumdošanas aspektus un izstrādāt pamatnostādnes īres namu pārvaldīšanas koncepcijai, kas sniedz praktiskus risinājumus īres namu pārvaldīšanā. Šī darba pētījuma objekts – komercdarbība saistīta ar īres namu pārvaldīšanu Rīgā. Analītiskajā daļā ir identificētas īres namu pārvaldīšanas raksturīgākās problēmas un to ietekmējošie faktori, apkopoti statistikas dati, galvenie ekonomiskie un demogrāfiskie rādītāji, kas ietekmē īres tirgu kā arī analizēti likumdošanas aspekti, saistošie būvniecības un tiesiskie akti, apkopti valsts institūciju un ministriju veiktie pasākumi, kas tiešā un netiešā veidā ietekmē nekustāmā īpašuma nozares attīstību. Teorētiskajā daļā izpētīti ar īres namu pārvaldīšanas saistītie likumi un normatīvie akti, kas skar juridiskos jautājumu starp īrnieku un izīrētāju, būvniecības norises gaitu un zinātniskās literatūras avoti, kas definē svarīgākos un ietekmējošos faktorus īres cenu veidošanā. Praktiskajā daļā izveidoti praktiski ieteikumi īres namu pārvaldīšanas plānošanai un veicināšanai pamatojoties uz datiem, kas raksturo esošo nekustāmā īpašuma komercdarbības situāciju, kas iegūti šī maģistra darba pētījuma ietvaros. Darba autors sniedz priekšlikumus pārdomātai un ilgtspējīgai īres namu pārvaldīšanai, kas iekļauj atbilstošu un ekonomiski pamatotu cenas politikas izveidi balstītu uz ekonomisko un finansiālo datu analīzi, juridiski korektu līgumisko attiecību izveidi ar īrnieku, kā arī būves tehniskā ekspluatācijas stāvokļa uzturēšanu. Tiek secināts, ka hipotēze apstiprinās– izstrādājot un pielogojot namu pārvaldīšanas pamatnostādnes ir iespējams identificēt esošās problēmas un nodrošināt ekonomiski pārdomātu cenas pozicionēšanās politiku veiksmīgai un ilgtspējīgai komercdarbībai. Projekta daļā tiks izstrādāta koncepcija nekustāmā īpašuma pielāgošanai īres nama komercdarbībai. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā uz 104 lapām, iekļaujot 40 attēlus un 12 tabulas, pievienoti 3 pielikumi. Atslēgas vārdi: īres tirgus Rīgā, daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana, komercdarbība ar nekustāmo īpašumu.
Atslēgas vārdi īres tirgus Rīgā, daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana, komercdarbība ar nekustāmo īpašumu.
Atslēgas vārdi angļu valodā management of rental houses, management of housing property, commercial activity with non-residential property.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 20:08:13