Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Īres namu pārvaldīšanas koncepcija
Title in English Rental apartment house management concept
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Uzulēns
Reviewer Aivars Graikstis, nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Abstract Maģistra darba nosaukums ir -“Īres namu pārvaldīšanas koncepcija”. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz teorētiskajiem materiāliem un zinātnisko literatūru izpētīt īres namu pārvadīšanas būtiskākos ar komercdarbību saistošos faktorus, analizēt ekonomiskos un finansiālos radītājus, likumdošanas aspektus un izstrādāt pamatnostādnes īres namu pārvaldīšanas koncepcijai, kas sniedz praktiskus risinājumus īres namu pārvaldīšanā. Šī darba pētījuma objekts – komercdarbība saistīta ar īres namu pārvaldīšanu Rīgā. Analītiskajā daļā ir identificētas īres namu pārvaldīšanas raksturīgākās problēmas un to ietekmējošie faktori, apkopoti statistikas dati, galvenie ekonomiskie un demogrāfiskie rādītāji, kas ietekmē īres tirgu kā arī analizēti likumdošanas aspekti, saistošie būvniecības un tiesiskie akti, apkopti valsts institūciju un ministriju veiktie pasākumi, kas tiešā un netiešā veidā ietekmē nekustāmā īpašuma nozares attīstību. Teorētiskajā daļā izpētīti ar īres namu pārvaldīšanas saistītie likumi un normatīvie akti, kas skar juridiskos jautājumu starp īrnieku un izīrētāju, būvniecības norises gaitu un zinātniskās literatūras avoti, kas definē svarīgākos un ietekmējošos faktorus īres cenu veidošanā. Praktiskajā daļā izveidoti praktiski ieteikumi īres namu pārvaldīšanas plānošanai un veicināšanai pamatojoties uz datiem, kas raksturo esošo nekustāmā īpašuma komercdarbības situāciju, kas iegūti šī maģistra darba pētījuma ietvaros. Darba autors sniedz priekšlikumus pārdomātai un ilgtspējīgai īres namu pārvaldīšanai, kas iekļauj atbilstošu un ekonomiski pamatotu cenas politikas izveidi balstītu uz ekonomisko un finansiālo datu analīzi, juridiski korektu līgumisko attiecību izveidi ar īrnieku, kā arī būves tehniskā ekspluatācijas stāvokļa uzturēšanu. Tiek secināts, ka hipotēze apstiprinās– izstrādājot un pielogojot namu pārvaldīšanas pamatnostādnes ir iespējams identificēt esošās problēmas un nodrošināt ekonomiski pārdomātu cenas pozicionēšanās politiku veiksmīgai un ilgtspējīgai komercdarbībai. Projekta daļā tiks izstrādāta koncepcija nekustāmā īpašuma pielāgošanai īres nama komercdarbībai. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā uz 104 lapām, iekļaujot 40 attēlus un 12 tabulas, pievienoti 3 pielikumi. Atslēgas vārdi: īres tirgus Rīgā, daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana, komercdarbība ar nekustāmo īpašumu.
Keywords īres tirgus Rīgā, daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana, komercdarbība ar nekustāmo īpašumu.
Keywords in English management of rental houses, management of housing property, commercial activity with non-residential property.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.06.2020 20:08:13