Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma vērtēšanas koncepcija mājokļu tirgū Latvijā
Nosaukums angļu valodā Real estate valuation concept in housing market in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Stāmure
Recenzents Raja Kočanova, Latvijas Būvinženieru savienība
Anotācija Maģistra darba mērķis ir Latvijas mājokļu tirgū esošās nekustamā īpašuma vērtēšanas koncepcijas analīze un priekšlikumu izstrāde tās pilnveidošanai. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti nekustamā īpašuma un nekustamā īpašuma tirgus jēdzieni, un to sastāvs. Darbā tiek analizēta nekustamā īpašuma tirgus būtība un tā īpatnības. Tiek dots analītisks ieskats Latvijas nekustamo īpašumu tirgus attīstībā mājokļu segmentā. Autors ir veicis COVID-19 krīzes ietekmes analīzi uz mājokļu nekustamā īpašuma tirgu. Darba otrajā daļā tiek apskatīti nekustamā īpašuma vērtības teorētiskie aspekti, nekustamā īpašuma vērtība un tās noteikšanas pamati. Apskatītas un izanalizētas Latvijas mājokļu tirgū izmantojamās nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanas metodes. Autors apskata un analizē nekustamo īpašumu novērtēšanas principus. Darba trešajā daļā ir veikta dzīvojamā nekustamā īpašuma vērtības noteikšana pamatojoties uz otrajā daļā apskatītajiem nekustamo īpašumu novērtēšanas principiem un metodēm. Darba ceturtajā daļā autors piedāvā savu pieeju nekustamo īpašumu vērtēšanas procesam, analizējot mājokļu tirgus vērtību ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības efektus veidojošo modeli. Projekta ietvaros ir veikta ekspresaptauja par mājokļa vērtību faktoriem un veikta iegūto rezultātu analīze. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un pamatoti priekšlikumi, kurus būtu jāņem vērā dzīvojamo nekustamo īpašumu vērtēšanas jomas speciālistiem. Darba apjoms ir 100 lappuses, kas sastāv no četrām daļām. Darbā izmantoti 41 attēls, 7 tabulas. Darbam pievienoti 2 pielikumi uz 28 lappusēm.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma vērtēšanas koncepcija mājokļu tirgū Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate valuation concept in housing market in Latvia
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 17:05:28