Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Telesakaru nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes.
Nosaukums angļu valodā Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Telecommunication
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Edvards Gabarajevs
Recenzents Dr.philol. Assoc.prof. Tatjana Smirnova
Anotācija Kopsavilkums Šā bakalaura darba autors ir Faruhbeks Iminovs [Farrukhbek Iminov], Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta 4. kursa students studiju programmā “Tehniskā tulkošana”. Kā bakalaura darba nosaukums izvēlēts “Pieeja informatīvu tekstu tulkošanai telekomunikāciju nozarē”, kam nepieciešams demonstrēt dažādas tehniskā teksta tulkošanā telekomunikāciju jomā izmantotas pieejas. Autors tulkojis Jyrki T. J. Penttinen redakcijā 2015. gadā Apvienotajā Karalistē izdevniecības John Wiley & Sons Ltd publicēto grāmatu ar nosaukumu “Telekomunikāciju rokasgrāmata” [The Telecommunicatons Handbook]. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, kā arī glosārija (101). No 31 lappuses sastāvošajā teorētiskajā daļā tiek iepazīstināts ar tulkojamā teksta (ST) analīzi saistībā ar bakalaura darba virsrakstu, bet bakalaura darba praktiskajā daļā uz 63 lappusēm atrodams tulkojamā teksta tulkojums krievu valodā. Kopējais lappušu skaits ir 104, neieskaitot glosāriju un pielikumu.
Atslēgas vārdi Tulkošanas stratēģija, telekomunikācijas, tulkošanas metodes, tulkošana, pieejas, tehniskais teksts, teorētiķi, tehniskā tulkošana, informatīvs teksts, telekomunikāciju rokasgrāmata, teksta tipi, teksta tipoloģija, saīsinājumi, līdzvērtība, tulkotājs, valoda
Atslēgas vārdi angļu valodā Translation strategy, telecommunications, translation methods, translation, approaches, technical text, theorists, technical translation, informative text, telecommunications handbook, text type, text typology, abbreviations, equivalence, translator, language
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 16:55:53