Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Telesakaru nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes.
Title in English Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Telecommunication
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Edvards Gabarajevs
Reviewer Dr.philol. Assoc.prof. Tatjana Smirnova
Abstract Kopsavilkums Šā bakalaura darba autors ir Faruhbeks Iminovs [Farrukhbek Iminov], Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta 4. kursa students studiju programmā “Tehniskā tulkošana”. Kā bakalaura darba nosaukums izvēlēts “Pieeja informatīvu tekstu tulkošanai telekomunikāciju nozarē”, kam nepieciešams demonstrēt dažādas tehniskā teksta tulkošanā telekomunikāciju jomā izmantotas pieejas. Autors tulkojis Jyrki T. J. Penttinen redakcijā 2015. gadā Apvienotajā Karalistē izdevniecības John Wiley & Sons Ltd publicēto grāmatu ar nosaukumu “Telekomunikāciju rokasgrāmata” [The Telecommunicatons Handbook]. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, kā arī glosārija (101). No 31 lappuses sastāvošajā teorētiskajā daļā tiek iepazīstināts ar tulkojamā teksta (ST) analīzi saistībā ar bakalaura darba virsrakstu, bet bakalaura darba praktiskajā daļā uz 63 lappusēm atrodams tulkojamā teksta tulkojums krievu valodā. Kopējais lappušu skaits ir 104, neieskaitot glosāriju un pielikumu.
Keywords Tulkošanas stratēģija, telekomunikācijas, tulkošanas metodes, tulkošana, pieejas, tehniskais teksts, teorētiķi, tehniskā tulkošana, informatīvs teksts, telekomunikāciju rokasgrāmata, teksta tipi, teksta tipoloģija, saīsinājumi, līdzvērtība, tulkotājs, valoda
Keywords in English Translation strategy, telecommunications, translation methods, translation, approaches, technical text, theorists, technical translation, informative text, telecommunications handbook, text type, text typology, abbreviations, equivalence, translator, language
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 17.06.2020 16:55:53