Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums E-pārvaldības pakalpojumu izvērtējums: Latvijas piemērs
Nosaukums angļu valodā Evaluation of e-government services: Case of Latvia
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Agris Ņikitenko
Recenzents Aleksandrs Gorbunovs, Dr.sc.ing., vadošais pētnieks
Anotācija Maģistra darbu ar nosaukumu “Elektronisko pakalpojumu pieejamības izvērtējums valsts iestādēs: Latvijas piemērs” ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” 2. kursa studente Inese Rimšāne. Maģistra darba pētījuma mērķis ir izvērtēt elektronisko pakalpojumu (e-pakalpojumu) pieejamību valsts pārraudzībā esošās iestādēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Darbs ir balstīts uz dažādu zinātnisko rakstu, pētījumu un publikāciju apkopojumu par e-pakalpojumu pieejamību un valsts digitālās politikas ieviešanas pamatnostādnēm Eiropas Savienības kontekstā, kā arī pētījuma ietvaros iegūtu datu analīzi par iedzīvotāju pieredzi e-pakalpojumu izmantošanā Baltijas valstu mērogā. Darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par e-pakalpojumu galvenajiem principiem, šķēršļiem un ieviešanas pamatnostādnēm Latvijā, kā arī analizēta to pieejamība Latvijā. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek veikta Baltijas valstu digitālās veiktspējas analīze Eiropas Savienības (ES) kontekstā. Lai gūtu priekšstatu par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas digitālās ekonomikas attīstības progresu, kas nosaka jomas, kurās būtu nepieciešams turpmāks ieguldījums, tiek analizēts Eiropas Savienības Digitālās Ekonomikas (ESDE) indekss ES un publiskie ziņojumi. Darba praktiskajā daļā ir veikta starptautiska aptauja Baltijas valstu kontekstā par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju pieredzi un apmierinātību ar e-pakalpojumu iespējām valsts pārraudzībā esošās iestādēs. Kopumā 260 juridisko iestāžu pārstāvji no Latvijas (93), Igaunijas (88) un Lietuvas (79) ir snieguši savu ieguldījumu, aizpildot tiešsaistes anketas, kā rezultātā tika veikta datu analīze, izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi par e-pakalpojumu pieejamību Baltijas reģionā. Iegūtie statistikas dati un aptaujāto atbildes ir apkopotas, izmantojot R programmēšanas valodas platformu R Studio. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā un tas sastāv no ievada, trīs galvenajām daļām (teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa), nobeiguma, secinājumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Papildus darbā ir iekļauti pielikumi, kuros ir ietverta tiešsaistes aptaujas jautājumu veidlapa un R programmēšanas valodā izstrādāti ziņojumi par iegūto datu analīzi. Darba apjoms ir 68 lapas, t. sk. 2 tabulas, 19 attēli un 44 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Elektroniskie pakalpojumi, e-pakalpojumi, valsts iestādes, Latvija, Igaunija, Lietuva, datu analīze, digitālās veiktspējas analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā E-government, Latvia, e-services, government, data analysis, digital performance analysis, Estonia, Lithuania.
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 15:04:27