Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language E-pārvaldības pakalpojumu izvērtējums: Latvijas piemērs
Title in English Evaluation of e-government services: Case of Latvia
Department
Scientific advisor Agris Ņikitenko
Reviewer Aleksandrs Gorbunovs, Dr.sc.ing., vadošais pētnieks
Abstract Maģistra darbu ar nosaukumu “Elektronisko pakalpojumu pieejamības izvērtējums valsts iestādēs: Latvijas piemērs” ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” 2. kursa studente Inese Rimšāne. Maģistra darba pētījuma mērķis ir izvērtēt elektronisko pakalpojumu (e-pakalpojumu) pieejamību valsts pārraudzībā esošās iestādēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Darbs ir balstīts uz dažādu zinātnisko rakstu, pētījumu un publikāciju apkopojumu par e-pakalpojumu pieejamību un valsts digitālās politikas ieviešanas pamatnostādnēm Eiropas Savienības kontekstā, kā arī pētījuma ietvaros iegūtu datu analīzi par iedzīvotāju pieredzi e-pakalpojumu izmantošanā Baltijas valstu mērogā. Darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par e-pakalpojumu galvenajiem principiem, šķēršļiem un ieviešanas pamatnostādnēm Latvijā, kā arī analizēta to pieejamība Latvijā. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek veikta Baltijas valstu digitālās veiktspējas analīze Eiropas Savienības (ES) kontekstā. Lai gūtu priekšstatu par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas digitālās ekonomikas attīstības progresu, kas nosaka jomas, kurās būtu nepieciešams turpmāks ieguldījums, tiek analizēts Eiropas Savienības Digitālās Ekonomikas (ESDE) indekss ES un publiskie ziņojumi. Darba praktiskajā daļā ir veikta starptautiska aptauja Baltijas valstu kontekstā par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju pieredzi un apmierinātību ar e-pakalpojumu iespējām valsts pārraudzībā esošās iestādēs. Kopumā 260 juridisko iestāžu pārstāvji no Latvijas (93), Igaunijas (88) un Lietuvas (79) ir snieguši savu ieguldījumu, aizpildot tiešsaistes anketas, kā rezultātā tika veikta datu analīze, izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi par e-pakalpojumu pieejamību Baltijas reģionā. Iegūtie statistikas dati un aptaujāto atbildes ir apkopotas, izmantojot R programmēšanas valodas platformu R Studio. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā un tas sastāv no ievada, trīs galvenajām daļām (teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa), nobeiguma, secinājumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Papildus darbā ir iekļauti pielikumi, kuros ir ietverta tiešsaistes aptaujas jautājumu veidlapa un R programmēšanas valodā izstrādāti ziņojumi par iegūto datu analīzi. Darba apjoms ir 68 lapas, t. sk. 2 tabulas, 19 attēli un 44 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Elektroniskie pakalpojumi, e-pakalpojumi, valsts iestādes, Latvija, Igaunija, Lietuva, datu analīze, digitālās veiktspējas analīze.
Keywords in English E-government, Latvia, e-services, government, data analysis, digital performance analysis, Estonia, Lithuania.
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 17.06.2020 15:04:27