Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Vēsturiskā centra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas risinājums
Nosaukums angļu valodā Solution for the renovation of a historic center apartment building
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Baiba Pļaviņa
Recenzents Elza Muraševa, Valsts Zemes dienests
Anotācija Zomerovskis E. Bakalaura darbs “Vēsturiskā centra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas risinājums”. 2020. gads. RTU, Zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Baiba Pļaviņa. Darba struktūra: Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 69 lpp., 5 tabulas, 15 attēli, izmantoti 40 literatūras avoti, 2 pielikumi darba grafiskās daļas apjoms – 16 lapas. Kopējais lappušu skaits – 88. Atslēgas vārdi: vēsturiskas ēkas renovācija; daudzdzīvokļu nams; dzīvokļu apsaimniekošana; īstermiņa un ilgtermiņa īre. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt renovētās ēkas Valmieras ielā 47 izmantošanas iespējas un izvēlēties ekonomiski izdevīgāko variantu. Hipotēze: ekonomiski izdevīgākais ēkas Valmieras ielā 47 izmantošanas veids pēc renovācijas ir dzīvokļu ilgtermiņa īre. Svarīgākie secinājumi: 1. 2020. gada krīze, kuru izraisīja vīrusa Covid-19 pandēmija un ar to saistītās ārkārtas sankcijas smagi ietekmēja nekustamā īpašuma tirgu, tuvākajos gados nekustamā īpašuma tirgus var būt ļoti nestabils. 2. Eksperti uzskata, ka visaugstākā iespējamā investīciju atdeve ir paredzama no pilnībā renovētas ēkas ar dzīvojamā nama funkcijām ilgtermiņā izīrējamie dzīvokļi, tomēr tam jābūt aprīkotam ar auto stāvvietu un mantu glabātuvi, jāmazina satiksmes radītie trokšņi un piesārņojums. 3. Lai sasniegtu ēkas īpašnieku un investoru mērķi, vislabākā alternatīva ir B – dzīvokļu ilgtermiņa īre. Kaut arī investīciju atmaksas periods ir ļoti garš – 12 gadi, šis bizness ir drošāks, stabilāks un arī ekonomiski izdevīgāks, tas mazāk atkarīgs no ārējās vides ietekmes un krīzēm, piemēram tādām, kā Covid-19 izraisītā 2020. gada krīze. Hipotēze netika apstiprināta, jo ekonomiski izdevīgākais variants ir dzīvokļu pārdošana. Tomēr bakalaura darbā tika rasta atbilde uz pētījuma problēmu – mūsdienām atbilstošs apsaimniekošanas veids un tas ir ilgtermiņa īre, kas sakrīt ar īpašnieku un investoru mērķi.
Atslēgas vārdi VĒSTURISKAS ĒKAS RENOVĀCIJA, DAUDZDZĪVOKĻU NAMS, ĪSTERMIŅA, ILGTERMIŅA ĪRE, DZĪVOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā renovation of a historic building; apartment house; apartment management; short-term and long-term rent
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 13:45:58