Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženiermatemātika
Nosaukums Strukturētas pēc vecuma cilvēku populācijas dinamikas stohastiskā modelēšana pie mazām gadījuma perturbācijām
Nosaukums angļu valodā Stochastic Modeling for Age Structured Population Growth Under Assumption of Small Random Perturbations
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Oksana Pavļenko
Recenzents Marina Kudinska
Anotācija Maģistra darba mērķis ir modelēt pēc vecuma strukturētas populācijas dinamiku pakļauto mazām gadījuma perturbācijām. Maģistra darbā tiek analizēts Markova impulsīvais diferenču modelis attiecībā uz vecuma strukturēto populāciju, kas iedalīta trijās grupās, pieņemot, ka gadījuma laika momentos notiek perturbācijas. Pieņemot, ka starp izmaiņām ir pietiekami mazi intervāli, mēs piemērojam stohastisko vidējošanas procedūru un veidojam parasto 3-dimensiju diferenciālvienādojumu populācijas dinamikai un lineāru trīsdimensiju stohastisko diferenciālvienādojumu novirzēm no vidējām trajektorijām. Rezultāti tiek izmantoti iedzīvotāju dinamikas modelēšanai, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apkopotos datus par Latvijas iedzīvotājiem. Darbs sastāv no titullapas, satura, anotācijas, ievada, teorētiskās un praktiskas daļas, secinājumiem, pielikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Maģistra darba rezultāti tika atspoguļoti secinājumos. Darba apjoms ir 66 lappuses, kas satur 6 pielikumus, 8 attēlus un 1 tabulu. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā tika izmantoti 18 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Vidējā dinamika; Stohastiska aproksimācija; Markova procesi
Atslēgas vārdi angļu valodā Averaged dynamics; Stochastic approximation; Markov process
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 12:52:28