Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Financial Engineering Mathematics
Title in original language Strukturētas pēc vecuma cilvēku populācijas dinamikas stohastiskā modelēšana pie mazām gadījuma perturbācijām
Title in English Stochastic Modeling for Age Structured Population Growth Under Assumption of Small Random Perturbations
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Oksana Pavļenko
Reviewer Marina Kudinska
Abstract Maģistra darba mērķis ir modelēt pēc vecuma strukturētas populācijas dinamiku pakļauto mazām gadījuma perturbācijām. Maģistra darbā tiek analizēts Markova impulsīvais diferenču modelis attiecībā uz vecuma strukturēto populāciju, kas iedalīta trijās grupās, pieņemot, ka gadījuma laika momentos notiek perturbācijas. Pieņemot, ka starp izmaiņām ir pietiekami mazi intervāli, mēs piemērojam stohastisko vidējošanas procedūru un veidojam parasto 3-dimensiju diferenciālvienādojumu populācijas dinamikai un lineāru trīsdimensiju stohastisko diferenciālvienādojumu novirzēm no vidējām trajektorijām. Rezultāti tiek izmantoti iedzīvotāju dinamikas modelēšanai, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apkopotos datus par Latvijas iedzīvotājiem. Darbs sastāv no titullapas, satura, anotācijas, ievada, teorētiskās un praktiskas daļas, secinājumiem, pielikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Maģistra darba rezultāti tika atspoguļoti secinājumos. Darba apjoms ir 66 lappuses, kas satur 6 pielikumus, 8 attēlus un 1 tabulu. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā tika izmantoti 18 literatūras avoti.
Keywords Vidējā dinamika; Stohastiska aproksimācija; Markova procesi
Keywords in English Averaged dynamics; Stochastic approximation; Markov process
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.06.2020 12:52:28