Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvprojekta izpildē iesaistīto dalībnieku darbības optimizācija, izmantojot automatizācijas tehnoloģijas
Nosaukums angļu valodā Optimization of performance of participants involved in the execution of a construction project by using automation technologies
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Edgars Pudzis
Recenzents Ģirts Zariņš
Anotācija Anotācija Maģistra darbs: BŪVPROJEKTA IZPILDĒ IESAISTĪTO DALĪBNIEKU DARBĪBAS OPTIMIZĀCIJA, IZMANTOJOT AUTOMATIZĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS. Būves Informācijas Modelēšanai (BIM) ir liela loma digitālajā modelī, jo tā iekļauj projekta dalībniekus ar atbilstošu ieguldījumu visa procesa garumā. Savukārt, uzņēmuma struktūrai ir liela ietekme uz BIM personālu. Maģistra darba mērķis ir veikt pētījumu par būvniecības mehānismu un to, kā jaunās tehnoloģijas ir izmantotas būvniecībā, jo visās jaunajās tehnoloģijās ir izmantota automatizācija, kas sniedz papildu atbalstu būvniecības projektos iesaistītiem dalībniekiem un paaugstina to sniegumu. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: darba pirmajā daļā tiek aprakstīta klasifikācijas analīze, balstoties uz modeļiem, ka arī būvprojekta plānošana digitālajā vidē, kā arī projekta vadības analīze būvprojektos, un cilvēkresursu vadības, apmācības un attīstības aspektus. Otrajā nodaļā ir aprakstīts cilvēkresursu izvietošana projektos, rindošanas sistēma, telpisko datu modeļu izveides analīze un iespējamu snieguma paaugstinājumu, izmantojot tehniskos risinājumus. Trešajā daļā tiek aprakstīta būvprojektu dalībnieku aptauja, kā arī tiek aprakstīti iegūto rezultātu analīzes rezultāti un iespējamie izaicinājumi un risinājumi. Maģistra darbu veido: 83 lapas, 32 attēls, 2 tabulas, 54 literatūras avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi AUTOMATIZĀCIJA, BIM, OPTIMIZĀCIJA, CELTNIECĪBAS PROJEKTI
Atslēgas vārdi angļu valodā AUTOMATION, BIM, OPTIMISATION, CONSTRUCTION PROJECTS
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 10:36:22