Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvprojekta izpildē iesaistīto dalībnieku darbības optimizācija, izmantojot automatizācijas tehnoloģijas
Title in English Optimization of performance of participants involved in the execution of a construction project by using automation technologies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Ģirts Zariņš
Abstract Anotācija Maģistra darbs: BŪVPROJEKTA IZPILDĒ IESAISTĪTO DALĪBNIEKU DARBĪBAS OPTIMIZĀCIJA, IZMANTOJOT AUTOMATIZĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS. Būves Informācijas Modelēšanai (BIM) ir liela loma digitālajā modelī, jo tā iekļauj projekta dalībniekus ar atbilstošu ieguldījumu visa procesa garumā. Savukārt, uzņēmuma struktūrai ir liela ietekme uz BIM personālu. Maģistra darba mērķis ir veikt pētījumu par būvniecības mehānismu un to, kā jaunās tehnoloģijas ir izmantotas būvniecībā, jo visās jaunajās tehnoloģijās ir izmantota automatizācija, kas sniedz papildu atbalstu būvniecības projektos iesaistītiem dalībniekiem un paaugstina to sniegumu. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: darba pirmajā daļā tiek aprakstīta klasifikācijas analīze, balstoties uz modeļiem, ka arī būvprojekta plānošana digitālajā vidē, kā arī projekta vadības analīze būvprojektos, un cilvēkresursu vadības, apmācības un attīstības aspektus. Otrajā nodaļā ir aprakstīts cilvēkresursu izvietošana projektos, rindošanas sistēma, telpisko datu modeļu izveides analīze un iespējamu snieguma paaugstinājumu, izmantojot tehniskos risinājumus. Trešajā daļā tiek aprakstīta būvprojektu dalībnieku aptauja, kā arī tiek aprakstīti iegūto rezultātu analīzes rezultāti un iespējamie izaicinājumi un risinājumi. Maģistra darbu veido: 83 lapas, 32 attēls, 2 tabulas, 54 literatūras avoti un 1 pielikums.
Keywords AUTOMATIZĀCIJA, BIM, OPTIMIZĀCIJA, CELTNIECĪBAS PROJEKTI
Keywords in English AUTOMATION, BIM, OPTIMISATION, CONSTRUCTION PROJECTS
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 17.06.2020 10:36:22