Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Ietvarā balstīta pieeja no konteksta atkarīgu elementu tulkošanai
Nosaukums angļu valodā Frame semantics Approach to Translation of Context-Dependent Elements
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Marina Platonova, Dr.philol., prof
Anotācija Bakalaura darba “Ietvarā balstīta pieeja no konteksta atkarīgu elementu tulkošanai”, ko izstrādājusi Poļina Jakovļeva, profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā Tulkošana” 4. kursa studente, pamatā ir ietvaru semantikas teorijas praktiskā pielietojumā tehnisko un vispārīgo tekstu tulkošanai. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā darba autore pēta nozīmes jēdzienu un tā atkarību no konteksta. Autore sniedz informāciju par ietvaru semantikas teoriju, ietverot tās vēsturi un galvenos principus saskaņā ar kognitīvās lingvistikas pieeju, un iezīmē galvenos semantiskos ietvarus, kā arī iespējamās problēmas, kuras iespējams risināt ar to palīdzību. Analītiskajā daļā darba autore demonstrē ietvaru semantikas teorijas piemērošanu tehniskai tulkošanai, izmantojot attiecīgos piemērus no Praktiskā daļā veiktā avotteksta tulkojuma. Praktiskā daļa sastāv no grāmatas “Skyscraper Gothic: Medieval Style and Modernist Buildings” izraksta, ko rediģēja Kevins D. Mērfijs un Liza Reilija un kas tika pārtulkots no angļu valodas uz krievu valodu. Avotteksts ir eseju krājums, ko apkopoja speciālisti mākslas un arhitektūras vēstures jomā, un tulkošanas procesā var rasties dažādas problēmas sakarā ar arhitektonisko un vēsturisko terminu un kontekstatkarīgo elementu lielo daudzumu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem, kas sastāv no papildus ietvaru semantikas teorijas izmantošanas piemēriem, terminu glosāriju un avottekstu angļu valodā. Kopējais lappušu skaits ir 102, neskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 39 ieraksti.
Atslēgas vārdi tehniskā tulkošana, ietvaru semantika, kognitīvā lingvistika, kontekstatkarība
Atslēgas vārdi angļu valodā technical translation, frame semantics, cognitive linguistics, context-dependency
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 18:47:31