Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ietvarā balstīta pieeja no konteksta atkarīgu elementu tulkošanai
Title in English Frame semantics Approach to Translation of Context-Dependent Elements
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Marina Platonova, Dr.philol., prof
Abstract Bakalaura darba “Ietvarā balstīta pieeja no konteksta atkarīgu elementu tulkošanai”, ko izstrādājusi Poļina Jakovļeva, profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā Tulkošana” 4. kursa studente, pamatā ir ietvaru semantikas teorijas praktiskā pielietojumā tehnisko un vispārīgo tekstu tulkošanai. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā darba autore pēta nozīmes jēdzienu un tā atkarību no konteksta. Autore sniedz informāciju par ietvaru semantikas teoriju, ietverot tās vēsturi un galvenos principus saskaņā ar kognitīvās lingvistikas pieeju, un iezīmē galvenos semantiskos ietvarus, kā arī iespējamās problēmas, kuras iespējams risināt ar to palīdzību. Analītiskajā daļā darba autore demonstrē ietvaru semantikas teorijas piemērošanu tehniskai tulkošanai, izmantojot attiecīgos piemērus no Praktiskā daļā veiktā avotteksta tulkojuma. Praktiskā daļa sastāv no grāmatas “Skyscraper Gothic: Medieval Style and Modernist Buildings” izraksta, ko rediģēja Kevins D. Mērfijs un Liza Reilija un kas tika pārtulkots no angļu valodas uz krievu valodu. Avotteksts ir eseju krājums, ko apkopoja speciālisti mākslas un arhitektūras vēstures jomā, un tulkošanas procesā var rasties dažādas problēmas sakarā ar arhitektonisko un vēsturisko terminu un kontekstatkarīgo elementu lielo daudzumu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem, kas sastāv no papildus ietvaru semantikas teorijas izmantošanas piemēriem, terminu glosāriju un avottekstu angļu valodā. Kopējais lappušu skaits ir 102, neskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 39 ieraksti.
Keywords tehniskā tulkošana, ietvaru semantika, kognitīvā lingvistika, kontekstatkarība
Keywords in English technical translation, frame semantics, cognitive linguistics, context-dependency
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 16.06.2020 18:47:31