Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženiermatemātika
Nosaukums Pieprasījuma prognozēšana Baltijas lidostās izmantojot dinamisko Tobit modeli ar GARCH kļūdām
Nosaukums angļu valodā Demand Forecasting in Baltic Airports Using Dynamic Tobit Models with GARCH Errors
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Oksana Pavļenko
Recenzents Kristīne Vītola
Anotācija Darbs ir veltīts dinamiskajam Tobit modelim ar GARCH kļūdām un tā lietojumiem Baltijas lidostu pieprasījuma prognozēšanai. Sezonālais pieprasījums lidostās, kur atsevišķo mēnešu pasažieru skaits sasniedz lidostas kapacitāti, nav kvalitatīvi prognozējams ar klasiskajiem modeļiem. Līdz ar to, tika piedāvāta modeļu kombinācija, kura spēj uztvert daudzu klasisko modeļu trūkumus. Problēma tiek apskatīta, lietojot dažādas metodes, kuras tiek salīdzinātas savā starpā. Analīze tika veikta izmantojot R un Eviews datorprogrammas. Maģistra darba mērķis ir prognozēt pieprasījumu Baltijas valstu lidostās izmantojot dinamisko Tobit modeli ar GARCH kļūdām Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: • Veikt Baltijas valstu lidostu ielidojošo pasažieru skaita prognozi izmantojot dinamisko Tobit modeli ar GARCH kļūdām; • Salīdzināt vairākas prognozēšanas metodes; • Izstrādāt R programmas kodu labākās prognozēšanas metodes izvēlei. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Teorētiskajā daļā tika apkopoti analizējamās literatūras galvenie aspekti. Tika paskaidrota dinamiskā Tobit modeļa ar GARCH kļūdām definīcija un modeļa veidošana. Praktiskajā daļā analizēti ielidojušo pasažieru skaita mēneša dati par periodu no 2005. janvāra līdz 2019. gada decembrim. Balstoties uz teorētisko izpēti, ir aprakstītas vairākas aviopārvadājumu prognozēšanas metodes, un to kvalitatīvās pielietošanas nosacījumi. Šīm nolūkam tika izstrādāts R programmas kods, kas ļauj veikt nepieciešamo analīzi. Rezultātos ir apkopotas modeļu prognozes un salīdzinātas modeļu prognostiskās spējas. Kā arī secināti modeļu pielietošanas trūkumi un priekšrocības. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi, literatūra un pielikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 11 tabulas un 45 formulas.
Atslēgas vārdi Dinamiskais Tobit modelis ar GARCH kļūdām, pieprasījuma prognozēšana, Baltijas lidostas
Atslēgas vārdi angļu valodā Dynamic Tobit model with GARCH errors, demand forecasting, Baltic airports
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 07:39:01