Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Financial Engineering Mathematics
Title in original language Pieprasījuma prognozēšana Baltijas lidostās izmantojot dinamisko Tobit modeli ar GARCH kļūdām
Title in English Demand Forecasting in Baltic Airports Using Dynamic Tobit Models with GARCH Errors
Department
Scientific advisor Oksana Pavļenko
Reviewer Kristīne Vītola
Abstract Darbs ir veltīts dinamiskajam Tobit modelim ar GARCH kļūdām un tā lietojumiem Baltijas lidostu pieprasījuma prognozēšanai. Sezonālais pieprasījums lidostās, kur atsevišķo mēnešu pasažieru skaits sasniedz lidostas kapacitāti, nav kvalitatīvi prognozējams ar klasiskajiem modeļiem. Līdz ar to, tika piedāvāta modeļu kombinācija, kura spēj uztvert daudzu klasisko modeļu trūkumus. Problēma tiek apskatīta, lietojot dažādas metodes, kuras tiek salīdzinātas savā starpā. Analīze tika veikta izmantojot R un Eviews datorprogrammas. Maģistra darba mērķis ir prognozēt pieprasījumu Baltijas valstu lidostās izmantojot dinamisko Tobit modeli ar GARCH kļūdām Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: • Veikt Baltijas valstu lidostu ielidojošo pasažieru skaita prognozi izmantojot dinamisko Tobit modeli ar GARCH kļūdām; • Salīdzināt vairākas prognozēšanas metodes; • Izstrādāt R programmas kodu labākās prognozēšanas metodes izvēlei. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Teorētiskajā daļā tika apkopoti analizējamās literatūras galvenie aspekti. Tika paskaidrota dinamiskā Tobit modeļa ar GARCH kļūdām definīcija un modeļa veidošana. Praktiskajā daļā analizēti ielidojušo pasažieru skaita mēneša dati par periodu no 2005. janvāra līdz 2019. gada decembrim. Balstoties uz teorētisko izpēti, ir aprakstītas vairākas aviopārvadājumu prognozēšanas metodes, un to kvalitatīvās pielietošanas nosacījumi. Šīm nolūkam tika izstrādāts R programmas kods, kas ļauj veikt nepieciešamo analīzi. Rezultātos ir apkopotas modeļu prognozes un salīdzinātas modeļu prognostiskās spējas. Kā arī secināti modeļu pielietošanas trūkumi un priekšrocības. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi, literatūra un pielikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 11 tabulas un 45 formulas.
Keywords Dinamiskais Tobit modelis ar GARCH kļūdām, pieprasījuma prognozēšana, Baltijas lidostas
Keywords in English Dynamic Tobit model with GARCH errors, demand forecasting, Baltic airports
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.06.2020 07:39:01