Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Energoefektīva pieeja gaisā esošo cieto daļiņu kontrolei tīrtelpās"
Nosaukums angļu valodā "Energy efficient approach for airborne particulate matter control in cleanrooms"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Renārs Millers
Recenzents Arturs Lešinskis
Anotācija Aigars Ondzulis ir izstrādājis maģistra darbu „Energoefektīva pieeja gaisā esošo cieto daļiņu kontrolei tīrtelpās”. Piesārņojums un baktērijas negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti, kas ir būtisks faktors mūsdienu apstrādes rūpniecībā un medicīnā. Ja nav nodrošināti tīri apstākļi, ražošanas procesi noris nepareizi, produkti tiek piesārņoti, un tas, savukārt, var būt bīstami cilvēka veselībai. Straujais tīrtelpu lietošanas pieaugums ir radījis pieprasījumu pēc kvalitatīvas, zinātniski pamatotas informācijas par tīrtelpām un tajās notiekošajiem procesiem. Maģistra darba ietvaros tika veikts pētījums, lai noteiktu gaisā esošo cieto daļiņu koncentrāciju tīrtelpās, izmantojot optisko daļiņu skaitīšanas mērinstrumentu Fluke 985. Tika secināts, ka gaisā esošās cietās daļiņas operāciju zālēs galvenokārt rodas periodisku emisiju rezultātā no iekārtām, personāla, un tiek ienestas no blakus telpā esošā piesārņojuma. Veicot pasākumus, kas ierobežotu gaisā esošo cieto daļiņu nekontrolētu pārvietošanos operāciju zālēs, iespējams ierobežot un samazināt piesārņojumu vismaz par 88%, panākot atbilstību ISO 7. tīrtelpu klasei. Tāpat ir iespējams arī samazināt ventilācijas sistēmas jaudu, iegūstot pat 70% enerģijas ietaupījumu. Maģistra darba apjoms ir 89 lappuses. Iegūto rezultātu pārskatāmībai izmantotas 23 tabulas, 24 attēli un 4 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 60 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi tīrtelpas, operāciju zāles, gaisā esošās cietās daļiņas, ISO 14644, energoefektīva pieeja
Atslēgas vārdi angļu valodā cleanrooms, operating rooms, airborne particulate matter, ISO 14644, Energy efficient approach
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 01:55:38