Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Energoefektīva pieeja gaisā esošo cieto daļiņu kontrolei tīrtelpās"
Title in English "Energy efficient approach for airborne particulate matter control in cleanrooms"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Renārs Millers
Reviewer Arturs Lešinskis
Abstract Aigars Ondzulis ir izstrādājis maģistra darbu „Energoefektīva pieeja gaisā esošo cieto daļiņu kontrolei tīrtelpās”. Piesārņojums un baktērijas negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti, kas ir būtisks faktors mūsdienu apstrādes rūpniecībā un medicīnā. Ja nav nodrošināti tīri apstākļi, ražošanas procesi noris nepareizi, produkti tiek piesārņoti, un tas, savukārt, var būt bīstami cilvēka veselībai. Straujais tīrtelpu lietošanas pieaugums ir radījis pieprasījumu pēc kvalitatīvas, zinātniski pamatotas informācijas par tīrtelpām un tajās notiekošajiem procesiem. Maģistra darba ietvaros tika veikts pētījums, lai noteiktu gaisā esošo cieto daļiņu koncentrāciju tīrtelpās, izmantojot optisko daļiņu skaitīšanas mērinstrumentu Fluke 985. Tika secināts, ka gaisā esošās cietās daļiņas operāciju zālēs galvenokārt rodas periodisku emisiju rezultātā no iekārtām, personāla, un tiek ienestas no blakus telpā esošā piesārņojuma. Veicot pasākumus, kas ierobežotu gaisā esošo cieto daļiņu nekontrolētu pārvietošanos operāciju zālēs, iespējams ierobežot un samazināt piesārņojumu vismaz par 88%, panākot atbilstību ISO 7. tīrtelpu klasei. Tāpat ir iespējams arī samazināt ventilācijas sistēmas jaudu, iegūstot pat 70% enerģijas ietaupījumu. Maģistra darba apjoms ir 89 lappuses. Iegūto rezultātu pārskatāmībai izmantotas 23 tabulas, 24 attēli un 4 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 60 literatūras avoti.
Keywords tīrtelpas, operāciju zāles, gaisā esošās cietās daļiņas, ISO 14644, energoefektīva pieeja
Keywords in English cleanrooms, operating rooms, airborne particulate matter, ISO 14644, Energy efficient approach
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.06.2020 01:55:38