Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Intelektuālas robotizētas sistēmas
Nosaukums Vairāku bezpilota lidaparātu kopēja pozicionēšana ar vizuālu atpazīšanu
Nosaukums angļu valodā Positioning of Multiple Unmanned Aerial Vehicles with Visual Recognition
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Modris Greitāns
Recenzents Datorvadības un datortīklu katedras asoc.porfesors D.Bļizņuks
Anotācija Maģistra darbs veltīts bezpilota lidaparātu pozicionēšanas pētījumiem un vairāku bezpilota lidaparātu pozicionēšanas metodes izveidei. Darba mērķis ir izpētīt vizuālo atpazīšanas pieeju pielietojumu bezpilota lidaparātu pozicionēšanai, kas paredzēta to pozīcijas noteikšanai, globālās navigācijas satelītu sistēmas signālu traucējošu konstrukciju tuvumā Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā, balstoties uz darbā uzstādītajiem uzdevumiem, tiek analizēti bezpilota lidaparātu vadības veidi kā arī to kontrolieri un to komunikāciju protokoli. Tiek analizētas arī globālās un lokālās pozicionēšanas metodes, kā arī sīkāk pētīta vizuālās atpazīšanas pieeja lidaparātu pozīcijas noteikšanai. Apkopojot iegūto informāciju, tiek definēta pieeja, kā realizēt vairāku bezpilota lidaparātu pozicionēšanas metodi ar vizuālo atpazīšanu. Praktiskajā daļā tiek pētītas attēlu apstrādes pieejas un attēla iezīmju atrašanas metodes. Tiek definēta attēlu iezīmju un lidaparātu marķieru sasaistīšanas pieeja. Izmantojot šo pieeju, tiek izstrādāta vizuālajā atpazīšanā balstīta metode vairāku bezpilota lidaparātu pozicionēšanai. Ar izstrādāto metodi var atšķirt līdz 27 dažādus lidaparātus un noteikt to relatīvo pozīciju attiecībā pret kameru, katru no tiem aprīkojot ar 4 gaismas diožu marķieriem. Izveidotā metode tiek eksperimentāli pārbaudīta, salīdzinot tās aprēķināto pozīciju ar manuāliem mērījumiem. Metode tiek novērtēta, izmantojot attēlus un video materiālus, kuros redzami 3 multirotoru bezpilota lidaparātu maketi. Maģistra darbs izstrādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta NR.1.1.1.1/18/A/139 TADSS ”Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma” ietvaros Elektronikas un Datorzinātņu institūtā. Darba pamattekstā ir 70 lappuses, 33 attēli un 2 tabulas. Darbā izmantoti 54 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi BEZPILOTA LIDAPARĀTI, VIZUĀLA POZICIONĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā UAV, VISUAL POSITIONING
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 00:16:26