Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Gramatiskā un leksiskā ekvivalence starp oriģināltekstu un tulkojumu
Nosaukums angļu valodā Grammatical and Lexical Equivalence between the Source and Target Texts
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Diāna Rūpniece
Recenzents Zane Seņko, Mag.philol., lekt.
Anotācija Bakalaura darbā “Gramatiskā un leksiskā ekvivalence starp oriģināltekstu un tulkojumu” tiek apskatīta ekvivalences, proti, gramatiskās un leksiskās ekvivalences, loma kā izšķirošs faktors, lai panāktu uzticamu, precīzu un tajā pašā laikā loģisku un labskanīgu tulkojumu. Lai gan dažādu tulkošanas teorētiķu pieejas ekvivalences jēdzienam ir visai atšķirīgas, ir jāatzīst, ka, ņemot vērā šīs vadlīnijas, tiek ievērojami atvieglots lēmumu pieņemšanas process, izvēloties piemērotas tulkošanas metodes un stratēģijas un pamatojot tulkošanas procesā pieņemtos lēmumus. Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām – teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā ietilpst teorētiskā analīze par attiecīgo tematu, tai skaitā ekvivalences jēdziens un tā izcelsme, kā arī dažādu atšķirīgu ekvivalences teoriju analīze, kuras izstrādājuši ievērojami tulkošanas teorētiķi. Tāpat analizēts tiek arī gramatiskās un leksiskās ekvivalences jēdziens, kā arī tulkošanas stratēģijas un metodes, kas izvēlētas, pamatojoties uz bakalaura darbā apskatīto tēmu. Praktisko daļu veido tulkojums no angļu latviešu valodā būvniecības inženierzinātņu jomā. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas – avotteksta tulkojuma angļu-latviešu valodu pārī, secinājumiem, bibliogrāfijas, kā arī diviem pielikumiem – terminu vārdnīcas (150 terminu) un 3., 4., 5. nodaļas avottekstā. Avotteksts: S. Zografs. (2019). Architecture and Fire: A Psychoanalytic Approach to Conservation. Londona: UCL Press. Bibliogrāfija sastāv no 26 grāmatām un publikācijām, kā arī 1 iespiestās vārdnīcas un 7 tiešsaistes vārdnīcām un resursiem.
Atslēgas vārdi ekvivalence, gramatiskā ekvivalence, leksiskā ekvivalence
Atslēgas vārdi angļu valodā equivalence, grammatical equivalence, lexical equivalence
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 22:40:28