Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Gramatiskā un leksiskā ekvivalence starp oriģināltekstu un tulkojumu
Title in English Grammatical and Lexical Equivalence between the Source and Target Texts
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Diāna Rūpniece
Reviewer Zane Seņko, Mag.philol., lekt.
Abstract Bakalaura darbā “Gramatiskā un leksiskā ekvivalence starp oriģināltekstu un tulkojumu” tiek apskatīta ekvivalences, proti, gramatiskās un leksiskās ekvivalences, loma kā izšķirošs faktors, lai panāktu uzticamu, precīzu un tajā pašā laikā loģisku un labskanīgu tulkojumu. Lai gan dažādu tulkošanas teorētiķu pieejas ekvivalences jēdzienam ir visai atšķirīgas, ir jāatzīst, ka, ņemot vērā šīs vadlīnijas, tiek ievērojami atvieglots lēmumu pieņemšanas process, izvēloties piemērotas tulkošanas metodes un stratēģijas un pamatojot tulkošanas procesā pieņemtos lēmumus. Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām – teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā ietilpst teorētiskā analīze par attiecīgo tematu, tai skaitā ekvivalences jēdziens un tā izcelsme, kā arī dažādu atšķirīgu ekvivalences teoriju analīze, kuras izstrādājuši ievērojami tulkošanas teorētiķi. Tāpat analizēts tiek arī gramatiskās un leksiskās ekvivalences jēdziens, kā arī tulkošanas stratēģijas un metodes, kas izvēlētas, pamatojoties uz bakalaura darbā apskatīto tēmu. Praktisko daļu veido tulkojums no angļu latviešu valodā būvniecības inženierzinātņu jomā. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas – avotteksta tulkojuma angļu-latviešu valodu pārī, secinājumiem, bibliogrāfijas, kā arī diviem pielikumiem – terminu vārdnīcas (150 terminu) un 3., 4., 5. nodaļas avottekstā. Avotteksts: S. Zografs. (2019). Architecture and Fire: A Psychoanalytic Approach to Conservation. Londona: UCL Press. Bibliogrāfija sastāv no 26 grāmatām un publikācijām, kā arī 1 iespiestās vārdnīcas un 7 tiešsaistes vārdnīcām un resursiem.
Keywords ekvivalence, gramatiskā ekvivalence, leksiskā ekvivalence
Keywords in English equivalence, grammatical equivalence, lexical equivalence
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 22:40:28