Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Ekvivalence un neekvivalence tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Equivalence and Non-equivalence in Translation of Technical Texts
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Zane Seņko
Recenzents Marina Platonova, Dr.philol., prof.
Anotācija Šī bakalaura darba “Ekvivalence un neekvivalence tehnisko tekstu tulkošanā” (ekonomikas nozarē) autore ir bakalaura profesionālās studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Dārta Bisniece. Darbā ir analizēts viens no tulkošanas teorijas ietekmējošākajiem faktoriem, proti, ekvivalence, tās definējošie faktori un piemērojamība tehniska teksta atveidošanā uz latviešu valodu. Bakalaura darba teorētiskā daļa ietver divas galvenās daļas, pirmajā daļā apskatīti ekvivalences un neekvivalences jēdziena teorētiskie pamati, savukārt otrajā daļā atspoguļots ekvivalences jēdziena, kā arī atbilstošo tulkošanas metožu praktiskais pielietojums konkrētajā tekstā. Bakalaura darbs satur ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu – tulkojumu no oriģināla teksta uz latviešu valodu-, secinājumus, bibliogrāfiju un pielikumus, kas ietver terminu glosāriju un 6., 7., 8., kā arī pusi 9. nodaļas no avota teksta, respektīvi, Džofreja Hīla 2016. gadā izdotās grāmatas “Apdraudētās ekonomikas: kā nevērība pret dabu apdraud mūsu labklājību”. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 173 lappuses. Bibliogrāfiju sastāda 44 grāmatas un raksti, kā arī 11 tiešsaistes vārdnīcas un resursi.
Atslēgas vārdi Ekvivalence, neekvivalence
Atslēgas vārdi angļu valodā Equivalence, non-equivalence
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 20:13:22