Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ekvivalence un neekvivalence tehnisko tekstu tulkošanā
Title in English Equivalence and Non-equivalence in Translation of Technical Texts
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Zane Seņko
Reviewer Marina Platonova, Dr.philol., prof.
Abstract Šī bakalaura darba “Ekvivalence un neekvivalence tehnisko tekstu tulkošanā” (ekonomikas nozarē) autore ir bakalaura profesionālās studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Dārta Bisniece. Darbā ir analizēts viens no tulkošanas teorijas ietekmējošākajiem faktoriem, proti, ekvivalence, tās definējošie faktori un piemērojamība tehniska teksta atveidošanā uz latviešu valodu. Bakalaura darba teorētiskā daļa ietver divas galvenās daļas, pirmajā daļā apskatīti ekvivalences un neekvivalences jēdziena teorētiskie pamati, savukārt otrajā daļā atspoguļots ekvivalences jēdziena, kā arī atbilstošo tulkošanas metožu praktiskais pielietojums konkrētajā tekstā. Bakalaura darbs satur ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu – tulkojumu no oriģināla teksta uz latviešu valodu-, secinājumus, bibliogrāfiju un pielikumus, kas ietver terminu glosāriju un 6., 7., 8., kā arī pusi 9. nodaļas no avota teksta, respektīvi, Džofreja Hīla 2016. gadā izdotās grāmatas “Apdraudētās ekonomikas: kā nevērība pret dabu apdraud mūsu labklājību”. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 173 lappuses. Bibliogrāfiju sastāda 44 grāmatas un raksti, kā arī 11 tiešsaistes vārdnīcas un resursi.
Keywords Ekvivalence, neekvivalence
Keywords in English Equivalence, non-equivalence
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 20:13:22