Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Ekonomikas nozares moderno tekstu retorika
Nosaukums angļu valodā Rhetoric of a Modern Text in the Field of Economics
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Tatjana Smirnova, Dr.philol. Assoc.prof.
Anotācija Bakalaura darbu izstrādājis Vitālijs Jasinkovs, profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa students. Bakalaura darba nosaukums ir “Ekonomikas nozares moderno tekstu retorika”. Bakalaura darbs sastāv no trim galvenajām daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa sastāv no trim nodaļām. Darba autors aplūko klasiskās retorikas principus, mūsdienu retoriku populārzinātniskos tekstos, digitālo retoriku un retoriskus līdzekļus. Analītiskajā daļā iekļauti 34 piemēri, kas ilustrē retorisko līdzekļu lomu avottekstā un to tulkojumu no angļu valodas krievu valodā. Praktiskā daļa ir avotteksta “Ethics in Economics: An Introduction into Moral Frameworks” tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 106 lappuses, neieskaitot 2 pielikumus. Bibliogrāfija satur 47 ierakstus. Darbam ir 2 pielikumi: terminu vārdnīca ekonomikas un filozofijas nozarēs un avotteksts. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 43 grāmatām un rakstiem, 3 tiešsaistes avotiem un 1 vārdnīcas.
Atslēgas vārdi Retorika, retoriskie līdzekļi, zinātniskie teksti, populārzinātniskie teksti, ekonomikas nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Rhetoric, rhetorical devices, scientific texts, popular science texts, field of economics
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 17:33:09