Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ekonomikas nozares moderno tekstu retorika
Title in English Rhetoric of a Modern Text in the Field of Economics
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Tatjana Smirnova, Dr.philol. Assoc.prof.
Abstract Bakalaura darbu izstrādājis Vitālijs Jasinkovs, profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa students. Bakalaura darba nosaukums ir “Ekonomikas nozares moderno tekstu retorika”. Bakalaura darbs sastāv no trim galvenajām daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa sastāv no trim nodaļām. Darba autors aplūko klasiskās retorikas principus, mūsdienu retoriku populārzinātniskos tekstos, digitālo retoriku un retoriskus līdzekļus. Analītiskajā daļā iekļauti 34 piemēri, kas ilustrē retorisko līdzekļu lomu avottekstā un to tulkojumu no angļu valodas krievu valodā. Praktiskā daļa ir avotteksta “Ethics in Economics: An Introduction into Moral Frameworks” tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 106 lappuses, neieskaitot 2 pielikumus. Bibliogrāfija satur 47 ierakstus. Darbam ir 2 pielikumi: terminu vārdnīca ekonomikas un filozofijas nozarēs un avotteksts. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 43 grāmatām un rakstiem, 3 tiešsaistes avotiem un 1 vārdnīcas.
Keywords Retorika, retoriskie līdzekļi, zinātniskie teksti, populārzinātniskie teksti, ekonomikas nozare
Keywords in English Rhetoric, rhetorical devices, scientific texts, popular science texts, field of economics
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 17:33:09