Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Energoapgādes drošuma nodrošināšana, reģionālajām apakšstacijām izvietojot jaunā akumulatora enerģijas uzkrāšanas sistēmas (BESS)
Nosaukums angļu valodā The Energy Supply reliability Assurance by Deployment of Emerging Battery Energy Storage Systems (BESS) for RegionalSubstations
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Nadežda Kuņicina
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā teorētiskajā daļā ir apkopota vispārīga informācija par akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmām (BESS), pielietošanas veidiem, ieguvumiem, komponentēm un kopējo sistēmas darbību. Tika aprakstīts par BESS izmaksām un to prognozēm tuvākajā nākotnē. Darbā tika aprakstīta apakšstaciju energoapgādes drošība, tās galvenie kritēriji, lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi patērētajiem un vispārīgie bojājumu cēloņi, un to sekas. Kā arī tika apskatīti un aprakstīti BESS realizētie projekti pasaulē. Darba praktiskajā daļā, izmantojot iegūtos datus no vietējā sadales tīklu operatora, tiek veikts pētījums par reģionālo apakšstaciju energoapgādes drošumu. Pētījumā tiek izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās rezultātu apstrādes metodes ar kuru palīdzību tiek aprēķināti energoapgādes sistēmas pieejamības koeficienti ar mērķi noskaidrot kopējo elektroenerģijas pieejamību patērētājiem. Kā arī tika veikta analīze par BESS pielietojumu energosistēmā ar iespēju kompensēt nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu bojājuma vai atslēguma gadījumā. Izpētot akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas (BESS) var secināt, ka šī tehnoloģija ir labs risinājums energoapgādes drošuma nodrošināšanai ilgetrmiņā, kā arī BESS ir daudzi citi ieguvumi, kas var uzlabot kopējo energoapgādes sistēmas efektivitāti. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, un tas sastāv no ievada, 7 nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms ir 78 lapaspuses. Darbs satur 25 attēlus, 8 tabulas, 1 grafiku un tajā ir izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi BESS, energoapgāde, drošums, enerģijas uzkrāšanas sistēmas, akumulatori, apakšstacijas
Atslēgas vārdi angļu valodā BESS, energy suply, reability, energy storage systems, acumulators, substations
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 15:32:45