Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Stylistic Devices in Technical Text Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Oksana Ivanova
Recenzents Larisa Iļinska, Dr.philol., prof.
Anotācija Šī Bakalaura Darba autore ir Rīgas Tehniskās Universitātes, Lietišķā Valodniecības institūta 4. kursa studente Laura Sedleniece. Bakalaura Darba nosaukums ir “Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā”. Bakalaura Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā autore pēta māksliniecisko izteiksmes līdzekļu lietojumu būvniecības nozares tekstā un apraksta kādas tulkošanas stratēģijas iespējams lietot māksliniecisko izteiksmes līdzekļu tulkošanai. Autore, galvenokārt cenšas noskaidrot, vai māksliniecisko izteiksmes līdzekļu lietojusi tehniskajos tekstos kavē objektīvu spriedumu izpratni, vai gluži otrādi palīdz tos labāk izprast. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tādiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem kā metafora, metonīmija un salīdzinājumi un ar tiem saistītajām grūtībām tulkošanas procesa gaitā. Teorētiskā daļa papildināta ar piemēriem no praktiskās daļas, kuras ietvaros iztulkots būvniecības nozares teksts no Pauletas Singlijas grāmatas “How to Read Architecture: An Introduction to Interpreting the Built Environment” (Routledge, Ņujorka, 2019). Darbs, neskaitot pielikumu, sastāv no 101 lapas. Teorētiskā daļa – 30 lapas, praktiskā daļa – 60 lapas. Darbam pievienoti divi pielikumi, avotteksts – 60 lapas un glosārijs ar 100 terminiem. Literatūras avotus sastāda 9 grāmatas, 13 pētījumi un 1 internetā iegūts resurss.
Atslēgas vārdi Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, tehniskā tulkošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Stylistic devices, technical translation
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 15:28:25