Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Latvijas ekspedīcijas uzņēmuma sadales tīklu projektēšana.
Nosaukums angļu valodā Designing Distribution Networks for a Latvian Freight Forwarding Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Mg.sc.ing., docents V. Ņesterovskis
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu “Latvijas uzņēmuma sadales tīkla projektēšana” veidots ar mērķi uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti, projektējot gaisa kravu sadales tīklu Latvijas teritorijā, balstoties uz uzņēmuma gaisa kravu apjoma datiem un nosakot atbilstošāko centrālās noliktavas atrašanās vietu. Pētāmās problēmas pamatā ir Latvijas ekspedīcijas uzņēmums ar nelielu gaisa kravas sūtījumu skaitu, kā arī augstām transportēšanas izmaksām, nogādājot neliela apjoma sūtījumus atsevišķi konkrētiem Latvijas novadiem. Darba pirmajā daļā tika aprakstīts sadales tīkls, tā veidi un apskatīti ar doto transportēšanas sistēmu saistītās komponentes, kā arī, noliktavas darbība. Darba otrajā daļā tiek aprakstīts pētāmais ekspedīcijas uzņēmums, tā struktūra. Tika izanalizēts gaisa kravu apjoms gan eksporta, gan importa sūtījumiem pēdējo četru gadu laika posmā no 2016.- 2019.gadam. Tika izpētīti un noteikti Latvijas reģionā visbiežāk apkalpotie klientu novadi. Darba trešajā daļā tika projektēts sadales tīkls, balstoties uz uzņēmuma iekšējiem kravas apjoma datiem un noteikta centrālās noliktavas atrašanās vieta. Pēc izanalizētajiem datiem tika aprēķināta noliktavas platība un nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas. Darba ceturtajā daļā tika aprakstīti ekonomiskie izdevumi jaunas noliktavas būvēšanai un nomāšanai. Tiek noteikts ekonomiski izdevīgākais veids centrālās noliktavas uzturēšanai noteiktā Latvijas reģionā. Darba kopapjoms ir 64 lapas, 23 attēli, 17 tabulas, 28 formulas, 15 izmantotās literatūras un 3 A1 formāta lapas rasējumi.
Atslēgas vārdi Latvijas ekspedīcijas uzņēmums, gaisa kravas, sadales tīkla projektēšana, centrālā noliktava.
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian forwarding company, air cargo, distribution network design, central warehouse
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 10:38:21