Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Latvijas ekspedīcijas uzņēmuma sadales tīklu projektēšana.
Title in English Designing Distribution Networks for a Latvian Freight Forwarding Company.
Department
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Mg.sc.ing., docents V. Ņesterovskis
Abstract Bakalaura darbs ar projekta daļu “Latvijas uzņēmuma sadales tīkla projektēšana” veidots ar mērķi uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti, projektējot gaisa kravu sadales tīklu Latvijas teritorijā, balstoties uz uzņēmuma gaisa kravu apjoma datiem un nosakot atbilstošāko centrālās noliktavas atrašanās vietu. Pētāmās problēmas pamatā ir Latvijas ekspedīcijas uzņēmums ar nelielu gaisa kravas sūtījumu skaitu, kā arī augstām transportēšanas izmaksām, nogādājot neliela apjoma sūtījumus atsevišķi konkrētiem Latvijas novadiem. Darba pirmajā daļā tika aprakstīts sadales tīkls, tā veidi un apskatīti ar doto transportēšanas sistēmu saistītās komponentes, kā arī, noliktavas darbība. Darba otrajā daļā tiek aprakstīts pētāmais ekspedīcijas uzņēmums, tā struktūra. Tika izanalizēts gaisa kravu apjoms gan eksporta, gan importa sūtījumiem pēdējo četru gadu laika posmā no 2016.- 2019.gadam. Tika izpētīti un noteikti Latvijas reģionā visbiežāk apkalpotie klientu novadi. Darba trešajā daļā tika projektēts sadales tīkls, balstoties uz uzņēmuma iekšējiem kravas apjoma datiem un noteikta centrālās noliktavas atrašanās vieta. Pēc izanalizētajiem datiem tika aprēķināta noliktavas platība un nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas. Darba ceturtajā daļā tika aprakstīti ekonomiskie izdevumi jaunas noliktavas būvēšanai un nomāšanai. Tiek noteikts ekonomiski izdevīgākais veids centrālās noliktavas uzturēšanai noteiktā Latvijas reģionā. Darba kopapjoms ir 64 lapas, 23 attēli, 17 tabulas, 28 formulas, 15 izmantotās literatūras un 3 A1 formāta lapas rasējumi.
Keywords Latvijas ekspedīcijas uzņēmums, gaisa kravas, sadales tīkla projektēšana, centrālā noliktava.
Keywords in English Latvian forwarding company, air cargo, distribution network design, central warehouse
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 10:38:21