Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Pamatzināšanu nozīme tulkošanas procesā
Nosaukums angļu valodā The Importance of Background Knowledge in the Translation Process
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Zane Seņko, Mag.philol., lekt.
Anotācija Šo Bakalaura darbu ar nosaukumu “Pamatzināšanu nozīme tulkošanas procesā” izstrādāja 4. kursa profesionālās studiju programmas “Tehniskā tulkošana” studente Lana Supe. Bakalaura darbs satur ievadu, teorētisko daļu un praktisko daļu. Darba praktiskā daļa ietver avotteksta tulkojumu krievu valodā, secinājumus, atsauces un pielikumus, kas satur terminu glosāriju un tulkojumam izmantoto avottekstu. Šis darbs piedāvā iepazīties ar pamatzināšanu vai priekšzināšanu jēdzienu un to pielietojumu tulkošanas procesā. Bakalaura darba autore pēta un salīdzina dažādu zinātnieku viedokļus par pamatzināšanu vai priekšzināšanu jēdziena nozīmi. Darba teorētiskā daļā tiek apskatīti arī tādi aspekti kā komunikatīvā valodas prasme un tulkošanas kompetence. Bakalaura darbā tiek izvērtēta šī jēdziena pielietošanas nozīme tehnisko tekstu tulkošanas procesā. Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no divām pamata daļām. Pirmā daļa sniedz informāciju par pamatzināšanu jēdziena teorētiskajiem aspektiem. Otrajā daļā tiek attēlota pamatzināšanu jēdziena praktiskais pielietojums, analizējot un demonstrējot esošo zināšanu un tulkošanas procesā iegūto zināšanu praktisko pielietojumu. Darbā tiek attēlots, kā tika izmantos vairākas tulkošanas metodes un stratēģijas, tulkojot avottekstu. Praktiskā daļa ietver S. Stīvensas 2016. gadā publicētā teksta “Developing Expertise: Architecture and Real Estate in Metropolitan America” tulkojumu. Bakalaura darbs satur 103 lappusēs. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lappusēm; praktiskā daļa satur 60 lappuses. Darbam ir divi pielikumi: terminu glosārijs, kas ietver 100 terminus, un avotteksts. Atsauces ietver 26 grāmatas un rakstus, 3 interneta avotus un 7 tiešsaistes vārdnīcas.
Atslēgas vārdi tulkošana, pamatzināšanas, zināšanas
Atslēgas vārdi angļu valodā translation, background knowledge, prior knowledge
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 10:18:26