Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Pamatzināšanu nozīme tulkošanas procesā
Title in English The Importance of Background Knowledge in the Translation Process
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Zane Seņko, Mag.philol., lekt.
Abstract Šo Bakalaura darbu ar nosaukumu “Pamatzināšanu nozīme tulkošanas procesā” izstrādāja 4. kursa profesionālās studiju programmas “Tehniskā tulkošana” studente Lana Supe. Bakalaura darbs satur ievadu, teorētisko daļu un praktisko daļu. Darba praktiskā daļa ietver avotteksta tulkojumu krievu valodā, secinājumus, atsauces un pielikumus, kas satur terminu glosāriju un tulkojumam izmantoto avottekstu. Šis darbs piedāvā iepazīties ar pamatzināšanu vai priekšzināšanu jēdzienu un to pielietojumu tulkošanas procesā. Bakalaura darba autore pēta un salīdzina dažādu zinātnieku viedokļus par pamatzināšanu vai priekšzināšanu jēdziena nozīmi. Darba teorētiskā daļā tiek apskatīti arī tādi aspekti kā komunikatīvā valodas prasme un tulkošanas kompetence. Bakalaura darbā tiek izvērtēta šī jēdziena pielietošanas nozīme tehnisko tekstu tulkošanas procesā. Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no divām pamata daļām. Pirmā daļa sniedz informāciju par pamatzināšanu jēdziena teorētiskajiem aspektiem. Otrajā daļā tiek attēlota pamatzināšanu jēdziena praktiskais pielietojums, analizējot un demonstrējot esošo zināšanu un tulkošanas procesā iegūto zināšanu praktisko pielietojumu. Darbā tiek attēlots, kā tika izmantos vairākas tulkošanas metodes un stratēģijas, tulkojot avottekstu. Praktiskā daļa ietver S. Stīvensas 2016. gadā publicētā teksta “Developing Expertise: Architecture and Real Estate in Metropolitan America” tulkojumu. Bakalaura darbs satur 103 lappusēs. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lappusēm; praktiskā daļa satur 60 lappuses. Darbam ir divi pielikumi: terminu glosārijs, kas ietver 100 terminus, un avotteksts. Atsauces ietver 26 grāmatas un rakstus, 3 interneta avotus un 7 tiešsaistes vārdnīcas.
Keywords tulkošana, pamatzināšanas, zināšanas
Keywords in English translation, background knowledge, prior knowledge
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 10:18:26