Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Android spēles izstrāde Java valodā
Nosaukums angļu valodā Development of Android Game in Java
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Marina Uhanova
Recenzents Normunds Kante, M.sc.ing., LDI pētnieks
Anotācija Bakalaura darba ietvaros tiek izpētītas Android spēļu izstrādes tehnoloģijas Java valodā, ka arī nodemonstrēta izpētīto tehnoloģiju pielietošana, izstrādājot side-scrolling platformer spēli Android platformai. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas izpētītas tehnoloģijas, kuras tika izmantotas bakalaura darba ietvaros. Tiek aprakstīti un paskaidroti spēles un fizikas dzinēju jēdzieni un īpatnības, ka arī tehnoloģijas, kuras dod iespēju veidot, modificēt un saglābāt spēles vides elementus. Otrajā nodaļā ir īsi aprakstīti eksistējoši spēļu žanri, ka arī spēles žanra izvēles principi praktiskā piemēra izstrādei un tā pārstāvju piemēri. Trešajā nodaļā tiek aprakstīts un paskaidrots praktiskā piemēra, tas ir, side-scrolling platformer spēles izstrādes process, kas ietver sevī spēles vides elementu veidošanu un izmantotas šīm mērķim tehnoloģiju pielietošanas pieejas, programmā izveidoto klašu nepieciešamību un mijiedarbību, ka arī testēšanu un pielāgošanu dažādām Android platformas ierīcēm. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un satur sešdesmit sešas lappuses, kas ietver sevī ievadu, trīs nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, divus pielikumus un trīsdesmit septiņus attēlus.
Atslēgas vārdi Java, spēle, Android spēle, LibGDX, Box2D, Tiled, TexturePacker, Pixilart, spēļu dzinējs, fizikas dzinējs, side-scrolling platformer
Atslēgas vārdi angļu valodā Java, game, Android game, LibGDX, Box2D, Tiled, TexturePacker, Pixilart, game engine, physics engine, side-scrolling platformer
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 10:15:14