Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Android spēles izstrāde Java valodā
Title in English Development of Android Game in Java
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Marina Uhanova
Reviewer Normunds Kante, M.sc.ing., LDI pētnieks
Abstract Bakalaura darba ietvaros tiek izpētītas Android spēļu izstrādes tehnoloģijas Java valodā, ka arī nodemonstrēta izpētīto tehnoloģiju pielietošana, izstrādājot side-scrolling platformer spēli Android platformai. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas izpētītas tehnoloģijas, kuras tika izmantotas bakalaura darba ietvaros. Tiek aprakstīti un paskaidroti spēles un fizikas dzinēju jēdzieni un īpatnības, ka arī tehnoloģijas, kuras dod iespēju veidot, modificēt un saglābāt spēles vides elementus. Otrajā nodaļā ir īsi aprakstīti eksistējoši spēļu žanri, ka arī spēles žanra izvēles principi praktiskā piemēra izstrādei un tā pārstāvju piemēri. Trešajā nodaļā tiek aprakstīts un paskaidrots praktiskā piemēra, tas ir, side-scrolling platformer spēles izstrādes process, kas ietver sevī spēles vides elementu veidošanu un izmantotas šīm mērķim tehnoloģiju pielietošanas pieejas, programmā izveidoto klašu nepieciešamību un mijiedarbību, ka arī testēšanu un pielāgošanu dažādām Android platformas ierīcēm. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un satur sešdesmit sešas lappuses, kas ietver sevī ievadu, trīs nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, divus pielikumus un trīsdesmit septiņus attēlus.
Keywords Java, spēle, Android spēle, LibGDX, Box2D, Tiled, TexturePacker, Pixilart, spēļu dzinējs, fizikas dzinējs, side-scrolling platformer
Keywords in English Java, game, Android game, LibGDX, Box2D, Tiled, TexturePacker, Pixilart, game engine, physics engine, side-scrolling platformer
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 10:15:14