Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums „nīmu” vārdi tehniskajā tulkošanā
Nosaukums angļu valodā …nym Words in Technical Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Oksana Ivanova
Recenzents Larisa Iļinska, Dr.philol., prof.
Anotācija Bakalaura darba autore ir Gunta Gaidule, 4. kursa profesionālā bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” studente Rīgas Tehniskajā universitātē, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē. Bakalaura darba ietvaros ir veikts rūpīgs pētījums par tēmu “…nīmu vārdi tehniskajā tulkošanā”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore sniedz informāciju par leksēmu attiecībām un pēta paradigmatiskās attiecības starp tiem. Autore pievēršas dažādiem attiecību veidiem un sīkāk izšķir atšķirības starp sinonīmiem, antonīmiem, meronīmiem, holonīmiem, hiponīmiem, hipernīmiem, akronīmiem un eponīmiem. Balstoties uz avottekstu, autore norāda to izmantošanas piemērus un izskata ar to tulkošanu saistītās problēmas. Teorētiskajā daļā tiek izmantoti piemēri no grāmatas ilgtspējīgas arhitektūras un inženierbūvniecības jomā “Ēku atkalizmantošana: ilgtspējība, saglabāšana un dizaina vērtība”, kuras autore ir Katrina Rodžersa Merlino. Bakalaura darbs sastāv no 106 lappusēm un trīs pielikumiem. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lappusēm; praktiskā daļa - 61 lappuses. Darbam ir pievienoti trīs pielikumi - terminu glosārijs (180 termini), abreviatūru glosārijs (12 abreviatūras) un avotteksts (63 lappuses). Atsauces sastāv no 61 teorētiskā avota, ieskaitot grāmatas, pētnieciskos darbus, rakstus, e-grāmatas, un 13 tiešsaistes vārdnīcām.
Atslēgas vārdi „nīmu” vārdi tehniskajā tulkošanā
Atslēgas vārdi angļu valodā …nym Words in Technical Translation
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 10:03:45