Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language „nīmu” vārdi tehniskajā tulkošanā
Title in English …nym Words in Technical Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Oksana Ivanova
Reviewer Larisa Iļinska, Dr.philol., prof.
Abstract Bakalaura darba autore ir Gunta Gaidule, 4. kursa profesionālā bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” studente Rīgas Tehniskajā universitātē, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē. Bakalaura darba ietvaros ir veikts rūpīgs pētījums par tēmu “…nīmu vārdi tehniskajā tulkošanā”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore sniedz informāciju par leksēmu attiecībām un pēta paradigmatiskās attiecības starp tiem. Autore pievēršas dažādiem attiecību veidiem un sīkāk izšķir atšķirības starp sinonīmiem, antonīmiem, meronīmiem, holonīmiem, hiponīmiem, hipernīmiem, akronīmiem un eponīmiem. Balstoties uz avottekstu, autore norāda to izmantošanas piemērus un izskata ar to tulkošanu saistītās problēmas. Teorētiskajā daļā tiek izmantoti piemēri no grāmatas ilgtspējīgas arhitektūras un inženierbūvniecības jomā “Ēku atkalizmantošana: ilgtspējība, saglabāšana un dizaina vērtība”, kuras autore ir Katrina Rodžersa Merlino. Bakalaura darbs sastāv no 106 lappusēm un trīs pielikumiem. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lappusēm; praktiskā daļa - 61 lappuses. Darbam ir pievienoti trīs pielikumi - terminu glosārijs (180 termini), abreviatūru glosārijs (12 abreviatūras) un avotteksts (63 lappuses). Atsauces sastāv no 61 teorētiskā avota, ieskaitot grāmatas, pētnieciskos darbus, rakstus, e-grāmatas, un 13 tiešsaistes vārdnīcām.
Keywords „nīmu” vārdi tehniskajā tulkošanā
Keywords in English …nym Words in Technical Translation
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 10:03:45