Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Financial Conditions and Risks Assessment Methods in Construction Companies in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Uzulēns
Recenzents Baiba Pļaviņa, Engures novada izpilddirekcija
Anotācija Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā”. Darba autors ir Ilgvars Ribušs. Zinātniskais vadītājs: Dipl. iur., MBA Jānis Uzulēns. Darba mērķis ir izanalizēt finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā. Maģistra darba uzdevumi: 1. Apskatīt finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metožu teorētiskos aspektus. 2. Izvērtēt būvniecības nozares iekšējo un ārējo vidi. 3. Izanalizēt un izvērtēt finanšu stāvokli un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā un noteikt nākotnes attīstības virzienus. Maģistra darba hipotēze: finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes ir instrumenti, kas ļauj izvērtēt būvniecības nozares uzņēmuma situāciju, noteikt attīstības iespējas un savlaicīgi novērst riskus. Maģistra darba struktūra ir pakārtota darba uzdevumu risināšanai. Pētījuma darbam ir 3 nodaļās: * Pirmajā nodaļā tiek apskatīti finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metožu teorētiskos aspekti. * Otrajā nodaļā tiek izvērtēta būvniecības nozares iekšējā un ārējā vide. * Trešajā nodaļā tiek analizēts un izvērtēts finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā un tiek noteikti nākotnes attīstības virzieni. Darba nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lappuses, tas ietver 13 tabulas un 72 attēlus. Darbam pievienoti 23 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ilgvars Ribušs „Finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā”.
Atslēgas vārdi angļu valodā Ilgvars Ribušs „Financial Conditions and Risks Assessment Methods in Construction Companies in Latvia”
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2020 00:01:13