Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā
Title in English Financial Conditions and Risks Assessment Methods in Construction Companies in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Uzulēns
Reviewer Baiba Pļaviņa, Engures novada izpilddirekcija
Abstract Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā”. Darba autors ir Ilgvars Ribušs. Zinātniskais vadītājs: Dipl. iur., MBA Jānis Uzulēns. Darba mērķis ir izanalizēt finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā. Maģistra darba uzdevumi: 1. Apskatīt finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metožu teorētiskos aspektus. 2. Izvērtēt būvniecības nozares iekšējo un ārējo vidi. 3. Izanalizēt un izvērtēt finanšu stāvokli un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā un noteikt nākotnes attīstības virzienus. Maģistra darba hipotēze: finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes ir instrumenti, kas ļauj izvērtēt būvniecības nozares uzņēmuma situāciju, noteikt attīstības iespējas un savlaicīgi novērst riskus. Maģistra darba struktūra ir pakārtota darba uzdevumu risināšanai. Pētījuma darbam ir 3 nodaļās: * Pirmajā nodaļā tiek apskatīti finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metožu teorētiskos aspekti. * Otrajā nodaļā tiek izvērtēta būvniecības nozares iekšējā un ārējā vide. * Trešajā nodaļā tiek analizēts un izvērtēts finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā un tiek noteikti nākotnes attīstības virzieni. Darba nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lappuses, tas ietver 13 tabulas un 72 attēlus. Darbam pievienoti 23 pielikumi.
Keywords Ilgvars Ribušs „Finanšu stāvokļa un risku novērtēšanas metodes būvniecības uzņēmumos Latvijā”.
Keywords in English Ilgvars Ribušs „Financial Conditions and Risks Assessment Methods in Construction Companies in Latvia”
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 00:01:13