Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datorredzes un datordzirdes metožu lietošanas izpēte emociju atpazīšanai audio-vizuālajos datos
Nosaukums angļu valodā Analysis of Computer Vision and Audition Application to Emotion Recognition in Audio-visual Data
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Sergejs Paršutins
Recenzents Mg. sc. ing. Irēna Tuleiko
Anotācija Darba gaitā tika izpētīta literatūra par multimodālo emociju klasificēšanu, veikta datu kopu analīze un datu apstrāde, izveidoti un salīdzināti risinājumi un eksperimenti audio, video un audio-vizuālo datu klasifikācijai. Risinājums izveidots, izmantojot Python 3.6 programmēšanas valodu, izmantojot Keras, TensorFlow, Sci-Kit un citas dziļās un mašīnmācīšās bibliotēkas. Procesa gaitā tika iegūti vairāki ieskati, secinājumi un problēmas emociju atpazīšanas uzdevumam izmantojot audio un vizuālos datus. Tika veikta vairāku datu kopu salīdzināšana un vizualizācija, kā arī datu pirmsapstrāde. Izveidotie risinājumi, balstoties uz datu kopām, spēj klasificēt datus ar precizitāti līdz pat 70%, kā arī ir lietojami reālā laika emociju atpazīšanai sistēmās ar ierobežotiem resursiem. Veiktais pētījums dod priekšstatu par to, kādu risinājuma arhitektūru izvēlēties, balstoties uz pieejamajiem datiem un dotajam uzdevumam, kā arī kādus rezultātus sagaidīt un kādām problēmām var nākties saskarties. Rezultāti ir balstīti uz darbā aprakstītajām datu kopām un risinājumi ir izveidoti, lai precīzāk klasificētu reālās vides ierakstus, nevis iegūtu augstāku precizitāti mākslīgi izveidotajās datu kopās.
Atslēgas vārdi Mašīnmācīšanās, Dziļā mācīšanās, Klasifikācija, Emocijas, Python, Keras
Atslēgas vārdi angļu valodā Machine learning, Deep learning, Classification, Emotion, Python, Keras
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2020 19:39:55