Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Datorredzes un datordzirdes metožu lietošanas izpēte emociju atpazīšanai audio-vizuālajos datos
Title in English Analysis of Computer Vision and Audition Application to Emotion Recognition in Audio-visual Data
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Sergejs Paršutins
Reviewer Mg. sc. ing. Irēna Tuleiko
Abstract Darba gaitā tika izpētīta literatūra par multimodālo emociju klasificēšanu, veikta datu kopu analīze un datu apstrāde, izveidoti un salīdzināti risinājumi un eksperimenti audio, video un audio-vizuālo datu klasifikācijai. Risinājums izveidots, izmantojot Python 3.6 programmēšanas valodu, izmantojot Keras, TensorFlow, Sci-Kit un citas dziļās un mašīnmācīšās bibliotēkas. Procesa gaitā tika iegūti vairāki ieskati, secinājumi un problēmas emociju atpazīšanas uzdevumam izmantojot audio un vizuālos datus. Tika veikta vairāku datu kopu salīdzināšana un vizualizācija, kā arī datu pirmsapstrāde. Izveidotie risinājumi, balstoties uz datu kopām, spēj klasificēt datus ar precizitāti līdz pat 70%, kā arī ir lietojami reālā laika emociju atpazīšanai sistēmās ar ierobežotiem resursiem. Veiktais pētījums dod priekšstatu par to, kādu risinājuma arhitektūru izvēlēties, balstoties uz pieejamajiem datiem un dotajam uzdevumam, kā arī kādus rezultātus sagaidīt un kādām problēmām var nākties saskarties. Rezultāti ir balstīti uz darbā aprakstītajām datu kopām un risinājumi ir izveidoti, lai precīzāk klasificētu reālās vides ierakstus, nevis iegūtu augstāku precizitāti mākslīgi izveidotajās datu kopās.
Keywords Mašīnmācīšanās, Dziļā mācīšanās, Klasifikācija, Emocijas, Python, Keras
Keywords in English Machine learning, Deep learning, Classification, Emotion, Python, Keras
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.06.2020 19:39:55