Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Budžeta plānošanas sistēmas izstrāde, izmantojot Node.js
Nosaukums angļu valodā Development of Budget Planning System Using Node.js
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Viktorija Ziborova, M.sc.ing., SIA "CargoFlex", loģistikas darbinieks
Anotācija Bakalaura darbā tiek apskatīta NodeJS JavaScript izpildes vide un tai pieejamie rīki, satvari un bibliotēkas. Darbā tiek arī apskatītas JavaScript un PHP valodas un citas tīmekļa izstrādē izmantotās aizmugursistēmas valodas. Pēc rīku apskates ar praktiskiem piemēriem, tiek izstrādāta budžeta plānošanas lietotne, pēc izstrādātām prasībām. Darbs sastāv no sešām daļām un nobeiguma. Ievadā tiek aprakstīta tēmas aktualitāte, darba mērķis un veicamie uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta JavaScript valoda un tiek veikts salīdzinājums ar PHP valodu. Otrā nodaļa ir NodeJS JavaScript izpildes vides apskats. Tā tiek salīdzināta ar citiem risinājumiem un noskaidrotas tās stiprās puses. Trešajā nodaļā tiek apskatīti daži esošie risinājumi personiskā budžeta plānošanai un tēriņu apkopošanai. Tiek noteiktas prasības jaunas lietotnes izveidei. Ceturtajā nodaļa, ar praktiskiem piemēriem, tiek apskatīti dažādi NodeJS videi pieejamie izstrādes rīki, datubāzes, satvari un bibliotēkas, kas var noderēt lietotnes izstrādes procesā. Piektajā nodaļā tiek aprakstīti lietotnes prasību īstenošanas risinājumi. Darbs sastāv no 52 lappusēm, 36 attēliem, 1 pielikuma un 23 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Node.js, JavaScript, tīmekļa lietotne, rīks, datubāze, izstrāde, MongoDB, Vue.js, SCSS
Atslēgas vārdi angļu valodā Node.js, JavaScript, web application, tool, database, development, MongoDB, Vue,js, SCSS
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2020 20:55:36